Työttömän työnhakijan asiointi muuttuu toukokuusta 2022 alkaen


Nokialla ja muissa Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilualueen kunnissa sekä TE-toimistoissa otetaan toukokuussa 2022 käyttöön uusi asiakaspalvelumalli. Uusi palvelumalli vaikuttaa työllisyyden kuntakokeilussa asiakkaana olevan arkeen monella tavalla. Kasvokkain tapaamiset OMA-valmentajan kanssa lisääntyvät ja niitä järjestetään aiempaa useammin. Lisäksi työnhakijan työnhakuvelvollisuus uudistuu ja karenssit lievenevät. Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain paikan päällä kunnan työllisyyspalveluissa. Tavoitteena kohtaamisissa on, että asiakas saisi riittävästi tarkoituksenmukaista ja joustavaa tukea. Asiakkaan OMA-valmentaja neuvoo työnhaussa ja tarjoaa sopivia tukipalveluja. Hän myös miettii yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat reitit kohti työllistymistä.

Muutoksia myös palvelukanaviin

Toukokuussa myös asiakkaan palvelukanavissa tapahtuu muutoksia. Työmarkkinatori.fi:n käyttö laajentuu ja se tulee korvaamaan valtakunnallisen te-palvelut.fi -sivuston. Työmarkkinatorin kokeiluversiossa työnhakija voi jo nyt käydä luomassa itselleen työnhakuprofiilin.

Linkin nimi: Tutustu Työmarkkinatoriin

URL: https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu

Omatoiminen työnhaku lisääntyy

Uudessa palvelumallissa työnhakijalle asetetaan työnhakuvelvollisuus. Sen mukaan asiakkaan tulee hakea omasta tilanteestaan riippuen kuukaudessa 0–4 työpaikkaa. Haettavien paikkojen minimimäärä asetetaan kullekin työnhakijalle yksilöllisesti ja hän saa itse valita haettavat työpaikat. Työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain kunnan tekemät työtarjoukset.

Tällä hetkellä velvollisuus hakea kokoaikatyötä tarkoittaa sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin kunnan osoittamiin työpaikkoihin riippumatta siitä, kuinka aktiivinen asiakas on itse työnhaussa.

Karenssit lievenevät

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

Asiakkaita ohjeistetaan asiointiin tulevista muutoksista vielä tarkemmin ennen mallin käyttöönottoa.

Lue alkuperäinen tiedote TE-palvelujen verkkosivuilta:

 

Linkin nimi: Työttömän työnhakijan asiointi muuttuu toukokuusta 2022 alkaen

URL: https://www.te-palvelut.fi/-/tyottoman-tyonhakijan-asiointi-muuttuu-toukokuusta-2022-alkaen

 

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Linkin nimi: Usein kysyttyjä kysymyksiä pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

URL: https://tem.fi/usein-kysyttyja-kysymyksia-pohjoismaisesta-tyovoimapalvelumallista

 

 

Lisätietoja

Työllisyyspalveluiden päällikkö
Marita Leppämäki
040 133 4432
marita.leppamaki@nokiankaupunki.fi

Kuva: Laura Happo

Teksti: Petra Mattila ja Marja-Liisa Tuomisaari