Työllisyyskokeilu käynnistyy Pirkanmaalla 1. elokuuta


Kymmenen Pirkanmaan kuntaa vastaa 1.8.2017 alkaen niiden työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat oikeutettuja Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha). Muutos koskee Pirkanmaalla noin 22 000 työtöntä työnhakijaa, Tampereella heistä asuu noin 15 000. Eduskunta hyväksyi asiaan liittyvän lainsäädännön 28. kesäkuuta.

Muutos liittyy elokuussa käynnistyvään työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun, johon osallistuvat Pirkanmaalta Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Vesilahden kunta, Ylöjärven kaupunki, Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta. Nämä kunnat kehittävät 31.12.2018 saakka kestävässä kokeilussa asiakaslähtöisiä ja vaikuttavampia työllisyyspalveluja.

Tavoitteena on vähentää etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä sekä tuoda säästöjä kuntien työmarkkinatukimaksuosuuksiin.

– Kokeilemme monia uusia tapoja edistää työllistymistä. Kunta voi esimerkiksi joustavasti yhdistää työllisyys-, elinkeino- ja koulutuspalveluja sekä sosiaali- ja terveyspalveluja, kertoo ohjelmajohtaja Regina Saari Tampereen kaupungilta.

Kohderyhmään kuuluvat saavat elokuusta alkaen omasta kunnastaan työllistymistä tukevaa palvelua sekä henkilökohtaisen omavalmentajan tai vastuutyöntekijän. Hän kartoittaa asiakkaiden tilanteen ja tukee työnhaussa.

– Pystymme tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuuden tavata kasvokkain. Uskon, että tiivis henkilökohtainen palvelu tuo hyviä tuloksia, toteaa Regina Saari.

Palveluvastuu siirtyy Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistolta (TE-toimisto) kunnille elokuun alussa. TE-toimisto huolehtii palveluista 31.7.2017 asti. Asiakaspalvelussa on elokuussa siirtymävaihe, jolloin asiakastiedot siirretään TE-toimistosta asteittain asiakkaiden kotikuntiin. Kunnat ottavat heille siirtyviin asiakkaisiin yhteyttä viimeistään 29. syyskuuta mennessä.

Työttömyysetuuteen muutoksella ei ole vaikutuksia. Jos työtön työnhakija on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, ne on hoidettava sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia.

Kokeilu pohjustaa työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä maakunnille vuoden 2019 alusta alkaen. Tampereen kaupunki on maakuntahallinnon valmistelun yhteydessä painottanut, että suurten kaupunkiseutujen vahva rooli on huomioitava työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisessä. Tämä mahdollistaisi kokeilussa luotavien käytänteiden jatkuvuuden parhaiten tulevina vuosina.

Kokeilualueita on Suomessa yhteensä yhdeksän, Pirkanmaan kokeilu on niistä suurin. Muutos perustuu lakiin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta.

Nokian kaupunki ottaa yhteyttä kaupungille siirtyviin asiakkaisiin syyskuun loppuun mennessä. Kaupungin verkkosivuille tulee kokeilua koskevaa lisätietoa ja ohjeistusta elokuun alussa.

Työllisyyspalvelut