Työllisyyden kuntakokeilu Pirkanmaalla hyvässä vauhdissa


Maaliskuussa alkaneen Pirkanmaan työllisyyskokeilun asiakassiirrot TE-toimistolta kuntiin sujuivat hyvin. Asiakkaille on kotikunnasta nimetty nyt OMA-valmentajat. Asiakkaiden kontaktointi on niin ikään päässyt vauhtiin. Isommissa kunnissa yhteydenottoa voi joutua vielä hetken odottamaan, sillä siirtymävaihe kestää toukokuun loppuun.

 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu alkoi Pirkanmaalla 1.3.2021. Kokeilun alkamisen myötä osa työttömistä työnhakijoista siirtyi oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Pirkanmaalla asiakkaita siirtyi kuntiin reilut 28 000, joista alle 30-vuotiaiden nuorten osuus on noin 35 %Asiakassiirrot sujuivat kokonaisuutena hyvin. Kaikille kokeiluun ohjatuille työnhakijoille on nyt saatu nimettyä OMA- valmentaja, joita Pirkanmaan kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa on yhteensä noin 250. OMA- valmentajien rinnalla kaikissa kunnissa eri alojen asiantuntijoista koostuva monialainen osaajayhteisö auttaa asiakasta hänen palvelutarpeensa mukaisesti.

Kuntien OMA- valmentajat ottavat yhteyttä kokeilun kohderyhmiin kuuluviin asiakkaisiin toukokuun loppuun mennessä. Asiakkaiden kontaktointi on päässyt hyvään vauhtiin, mutta isommissa kaupungeissa, kuten Tampereella, yhteydenotot asiakkaisiin kestävät luonnollisesti suuren asiakasmäärän vuoksi hieman kauemmin. Moni asiakas on kuitenkin jo tässä vaiheessa saanut kotikunnaltaan omiin tarpeisiinsa sopivaa palvelua. He ovat esimerkiksi työllistyneet tai ohjautuneet koulutukseen.

Uusia ratkaisuja kohtaanto-ongelman selättämiseksi

Kuntakokeilun asiakkaille luodaan uusia ja vaikuttavia palveluja yhteistyössä laajan kumppanuusverkoston kanssa. Palveluja kehitetään työllisyyspalvelujen, koulutusorganisaatioiden, elinkeino- ja yrityspalvelujen, sote-palvelujen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä valtion kanssa. Tarjolla on muun muassa valmennuksia, koulutuksia, rekrytoivia työkokeiluja, ammatinvalinnan ohjausta tai yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa toimintaa. Yritystoiminnan käynnistämisestä kiinnostuneille voidaan tarjota alkavan yrittäjän palveluja ja starttirahaa. Uusien ratkaisujen avulla pyritään ennen kaikkea tehostamaan työntekijän ja työpaikan kohtaamista. Kuntakokeilulla pureudutaan kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen paikallisuus ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Työnvälitys on keskeisin osa kokeilua.

– Paikallisten osaamistarpeiden tunteminen sekä työtä hakevien osaamisen uudistaminen työmarkkinoiden tarpeisiin ovat toimintamme keskiössä. Monesti parhaisiin tuloksiin päästään, kun työnhakijan ja työnantajan tarpeet tunnetaan perusteellisesti ja kohtaannon syntymistä edistetään tapauskohtaisin räätälöidyin ratkaisuin, toteaa henkilöasiakaspalveluiden johtaja Sari Oksanen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.

Etätapaamisten rinnalle perinteistä lähipalvelua

Koronatilanteesta johtuen tapaamiset OMA- valmentajan kanssa järjestyvät vielä pääosin etäyhteyksin. Työntekijät ovat kuitenkin toiveikkaita, että he pääsisivät tapaamaan asiakkaita kasvokkain viimeistään ensi syksynä. Toiveissa on myös järjestää jo kovasti kaivattuja ja ihmisiä yhdistäviä tapahtumia paikan päällä. Osana kokeilua kehitetään aktiivisesti monikanavaisia digitaalisia palveluja 
 

Etäasioinnista korona-aikana saamamme asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista ja on selvää, että jatkossakin haluamme kehittää etäasiointia. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita heille sopivin palvelukanava, toteaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen kehityspäällikkö Janne Taiponen.

 

Teksti: Marja-Liisa Tuomisaari ja Petra Mattila 

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut

Lisätietoja 
 

TAMPERE 
Työllisyysjohtaja
 
Regina Saari
 
050 346 9603
 
regina.saari@tampere.fi 
 

Läntinen Pirkanmaa 
SASTAMALA
 
Työllisyyspalvelupäällikkö
 
Tiina Leppäniemi
 
040 668 3961
 
tiina.leppaniemi@sastamala.fi 
 

Etelä-Pirkanmaa 
VALKEAKOSKI
 
Työllisyyspalveluiden johtaja
 
Sari Ilovuori
 
040 335 7206
 
sari.ilovuori@valkeakoski.fi 
 

Tampereen kehyskunnat 
LEMPÄÄLÄ
 
Työllisyyspäällikkö
 
Lotta Lammi
 
040 133 7910
 
lotta.lammi@lempaala.fi 
 

Tampereen kehyskunnat 
YLÖJÄRVI
 
Työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö
 
Pekka Mansikkamäki
 
050 330 2072
 
pekka.mansikkamaki@ylojarvi.fi 
 

Ylä-Pirkanmaa 
MÄNTTÄ-VILPPULA JA JUUPAJOKI
 
Palveluvastaava
 
Vuokko Hjelt
 
044 058 9457
 
vuokko.hjelt@taidekaupunki.fi