Tuomi Logistiikan tiedote ammattiliittojen mahdollisten työnseisausten vaikutuksesta henkilökuljetuksiin


JHL ja Jyty ovat jättäneet Tuomi Logistiikkaa koskevan lakkovaroituksen ajalle 29.–30.3.2022. Toteutuessaan lakko ilmenee Tuomen henkilökuljetuspalveluissa saatavuushaasteina sekä palvelukatkoksina.

Ryhmäkuljetukset (koulukuljetukset, ikäihmisten päivätoimintakuljetukset sekä kehitysvammaisten työ- ja
päivätoimintakuljetukset)

Erityisryhmien kuljetusten edellyttämää turvallisuustasoa ei pystytä turvaamaan Tuomen henkilöstöä koskevan lakon aikana.
Vaikka kuljettajat eivät ole lakon piirissä, ei Tuomi Logistiikka voi työnseisauksen aikana varmistaa kuljetusten luotettavaa seurantaa, ohjaamista tai poikkeustilanteisiin reagointia. Tästä syystä Tuomi Logistiikka ei voi mahdollisen resurssivajeen vuoksi järjestää erityisryhmien ryhmäkuljetuksia lakon aikana. Lakkorajojen täsmentyessä muutokset kuljetusten järjestämisen suhteen ovat mahdollisia, mikäli järjestöt rajaavat kyseiset tehtävät lakon ulkopuolelle.

Kuljetustenohjauskeskus Kuohke

Työnseisauksen vuoksi palveluita tuotetaan hetkellisesti vajailla resursseilla, mikä saattaa pidentää kuljetustenohjauskeskuksen jonotus- ja palveluaikoja. Kuohken asiakkaita suositellaan tekemään kyytitilaukset ennakkoon, mikäli mahdollista tai harkitsemaan onko matkustaminen kyseisinä päivinä välttämätöntä.

Kiireettömät potilaskuljetukset

Tuomi Logistiikka selvittää omalta osaltaan ratkaisua asiaan ja pyrkii turvaamaan potilaskuljetukset.

Lisätietoja:

Tuomi Logistiikka Oy
Jussi Teronen, henkilöliikennejohtaja
jussi.teronen@tuomilogistiikka.fi
041 730 2683