Toimintaresurssien parantaminen on seuraparlamentille keskeinen tavoite


Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti on käsitellyt kokouksessaan parlamentin tehtäviä, roolia ja tulevia suuntaviivoja. Tilakysymykset, talous ja parlamentin edustamien toimialojen toiminnan näkyvyys ja vaikuttavuus ovat keskeisiä konkreettisia asioita, joihin parlamentti haluaa jatkossa vaikuttaa. Asialistalla toukokuun kokouksessa oli myös kulttuuritoimijoiden tukeminen koronasta johtuen.

Parlamentti haluaa olla osallisena kaupungin talousarvion valmisteluvaiheessa liittyen kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoimintaan. Myös avustusmäärärahoihin parlamentti haluaa jatkossa vaikuttaa. Parlamentti haluaa näkyvyyttä ja arvostusta edustamalleen kansalaisyhteiskunnan toiminnalle. Tilakysymys on jatkuva huolenaihe.

Nokian kaupungin kulttuuripalveluihin on oltu yhteydessä luovan alan ammattilaisten tukemiseksi koronatilanteesta johtuen, myös parlamentin toimesta. Parlamentti käsitteli aihetta, ja kannatti ylimääräisen apurahan jakamista sekä kuntalaisaloitteen laatimista valtuustolle lisämäärärahasta.

Seuraavassa kokouksessa syyskuussa aiheiksi sovittiin kaupungin talousarvioon tutustuminen ja siitä lausuminen sekä Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihanke, jonka ohjelmaryhmän runkona parlamentti Nokialla toimii.

Kokouksessa vahvistettiin myös parlamentin lopullinen kokoonpano tälle kaudelle.


Seuraparlamenttien tehtävänä on yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Se mahdollistaa yhdistysten osaamisen hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja tarjoaa yhdistyksille puolestaan mahdollisuuden vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun. Kysymyksessä on asiantuntijaelin, jolla ei ole päätösvaltaa, mutta joka on erittäin tärkeä erilaisten asioiden valmisteluvaiheen kuulemisessa. Tällaisia voivat olla esim. avustusperiaatteet, tilojen käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoiminta sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintojen edistäminen Nokialla. Kokousten asialistat valmistellaan yhdessä vapaa-aikapalvelujen edustajien ja parlamentin puheenjohtajan kesken.

Päivitetty 12.5.2021 klo 16.54: Muutettu sanamuoto ”valtuustoaloite” > kuntalaisaloite valtuustolle.