Tiedote tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen tarkistuksesta


Uudistettu laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on tullut voimaan 1.7.2021. Lakimuutoksen vuoksi kaikille tehostetun palveluasumisen asiakkaille on tehty uusi maksupäätös. Uusi asiakasmaksu sisältää hoitomaksun sekä myös aiemmin erikseen perittyjen aterioiden kustannukset.

Asiakastietojärjestelmän teknisen ongelman vuoksi lähetetyt maksupäätökset ovat olleet virheellisiä. Asiakasmaksun laskennassa on huomioitu vähennyksenä muiden vähennysten lisäksi myös vähimmäiskäyttövara 164 €/kk. Tämä käyttövara ei kuitenkaan ole suoraan vähennyksenä huomioitava, vaan vasta maksun määräytymisen jälkeen (85 % asiakkaan nettotuloista) tulee varmistaa, että asiakkaan käyttöön jäävä 15 %:n osuus on vähintään edellä mainittu käyttövara (164 €). Edellä mainitusta syystä kaikille asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2021 alkaen.

ESIMERKKI ASIAKASMAKSUN LASKENNASTA, YHDEN HENGEN TALOUS
(HUOM! Mallissa ei ole näkyvissä kaikkia mahdollisia tuloja ja vähennyksiä.)

Asiakkaan nettotulot/kk asiakasmaksulain mukaan
– eläkkeet yhteensä 1300 euroa
– korkotulot 15 euroa
– asumistuki 375 euroa
– erityishoitotuki 329,27 euroa
yht. 2019,27 euroa

Asiakkaan nettotuloista huomioitavat vähennykset/kk asiakasmaksulain mukaan
– vuokra 567 euroa
– lääkekulut (sv-korvattavien lääkkeiden vuosiomavastuu/kk)
48,32 euroa (maksimi)
yht. 615,32 euroa

Nettotulot 2019,27 euroa – vähennykset 615,32 euroa = 1403,95 euroa,
josta asiakasmaksu on 85 % = 1193,36 euroa.
Määritelty asiakasmaksu sisältää hoidon, huolenpidon (ml. pyykkihuolto) ja päivittäiset ateriat.

Asiakasmaksun määräytymisen jälkeen asiakkaan omaan käyttöön jäävä nettotulo on 15 % = 210,59 euroa. Tämä on asiakkaan käyttövara eli tässä esimerkissä vähimmäiskäyttövara 164 euroa täyttyy.

Pahoittelemme maksumuutoksesta Teille mahdollisesti aiheutuvaa lisätyötä.

Lisätietoja asiasta antaa:

Katja Uitus-Mäntylä
vanhustyön johtaja
Nokian kaupunki
Vihnuskatu 3, hallinto
37150 Nokia
p. 040 779 9055
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi