Teiden ja katujen kunnossapito tiedottaa


Tonttikaduilla ja joillain kokoojakaduilla on tällä hetkellä paljon pehmennyttä sohjoa, jonka poistaminen on käynnissä.

Työtä tehdään alueittain, ja kaikkialla ei valitettavasti voida olla samaan aikaan. Kadut käydään kyllä kaikki läpi. Työ sujuu nopeammin ja mukavammin, jos työntekijöillä on työrauha.

Kaduilla ei ole tähän aikaan vuodesta enää juurikaan lumitilaa, ja tästä syystä etenkin tonttiliittymiin kertyy paljon lunta. Työntekijät pyrkivät siivoamaan isoimmat kököt mennessään, mutta lumitilan puutteen vuoksi tämä on joillain alueilla haastavaa.