Tehdassaaressa sijaitseva Upofloorin entinen kiinteistö myydään tarjouskilpailulla


Nokian kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.2. kulttuurihistoriallisesti merkittävällä Tehdassaaren alueella sijaitsevan, entisen Upofloorin kiinteistön myymisestä. Kiinteistön nykyisen asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten kortteli. Kiinteistön koko on 28 304 m2 ja sillä sijaitsee tehdas- ja toimistorakennus, kerrosalaltaan yhteensä noin 13 000 m2.

Tehdassaaren punatillinen rakennus, joka on ollut aiemmin Upofloorin käytössä.

Kokonaisuus koostuu useista eri aikaan (vuosina 1885-1969) rakennetuista osista. Myytävä kohde ei ole kaavalla suojeltu, mutta alueen rakennukset kuuluvat suojelutasoon RKY eli ne on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Entiset Upofloorin rakennukset siirtyivät Nokian kaupungin omistukseen viime vuoden kesäkuussa Upofloor Oy:n irtisanottua maanvuokrasopimuksen. Tämän jälkeen rakennukset ovat olleet tyhjänä, eikä kaupungilla ole niille omaa käyttöä. Kaupungilla ei ole myöskään resursseja ottaa kiinteistökokonaisuuden kiinteistökehittämistä hoidettavakseen.

Kohde tulee myyntiin Huutokaupat.com-palveluun

Myyntiin tuleva kokonaisuus käsittää sekä maapohjan että sillä olevat rakennukset. Myynti tapahtuu tarjouskilpailulla huutokaupat.com-palvelussa. Kiinteistön myyntiesitteissä on esitetty sitovat kauppaehdot, joiden mukaan muun muassa patoturvallisuusvastuu ja siltojen kunnossapitovastuut siirtyvät uudelle omistajalle. Tarjouskilpailussa kappa solmitaan korkeimman tarjouksen tehneen kanssa. Nokian kaupunki pidättää kuitenkin oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset. Kiinteistö on myynnissä 60 päivää.

”Tehdassaari kokonaisuudessaan tarjoaa merkittävän potentiaalin kulttuuriympäristönsä, rakennustensa ja keskustaan kytkeytymisensä johdosta. Nokian kaupunki toivoo löytävänsä myytävälle kokonaisuudelle omistajan, jolla on mahdollisuuksia pitkäjänteiseen kiinteistökehittämiseen ja visioita saada kokonaisuus aktiiviseen yritys-, matkailu- ja/tai kulttuuripalvelujen käyttöön, sanoo kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001

Uutisen kuva:
Laura Vanzo, Visit Tampere