TE-palvelut siirtyvät kuntiin 1.1.2025 alkaen


Eduskunta on hyväksynyt lain julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1.1.2025 alkaen. Pirkanmaan kunnissa on valmistauduttu uudistukseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ja yhteisen palvelustrategian valmistelun avulla.

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1.3.2023. Laki vaatii vielä presidentin vahvistuksen. TE-henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin. Siirron yhteydessä kunnille on luotu rahoitusmalli, joka kannustaa kehittämään toimintaa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

Kuntien vastuulle siirtyvillä TE-palveluilla halutaan edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua entistä vaikuttavammin. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne tukevat tavoitetta nopeammasta työllistymisestä.

TE-palvelujen siirto kuntiin tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Omassa kunnassa tunnetaan hyvin asukkaat ja paikallinen elinkeinoelämä. Työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille voidaan räätälöidä yksilöllisiä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluja. Kuntien paikallistuntemuksen ansiosta työn ja tekijöiden kohtaamista voidaan monin eri tavoin tehostaa.

Pirkanmaalla siirtoon valmistaudutaan kuntakokeilun avulla

TE-palvelujen siirtoon on Pirkanmaalla valmistauduttu jo parhaillaan käynnissä olevan kuntakokeilun avulla. Uudistusta valmistellaan kuntien, valtion ja muun laajan toimijaverkoston yhteisellä palvelustrategiatyöllä, jota myös Pirkanmaan liitto rahoittaa. Strategiatyön avulla tarkastellaan koko Pirkanmaan osalta kunnille siirtyvien palvelujen järjestämistä ja tuotantoa sekä etsitään niihin parhaita vaihtoehtoja.

Palvelustrategian lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat TE-palvelut työnhakijoille, työnantajille ja yrittäjiksi aikoville osana kuntien elinvoimapalveluja. Strategiatyössä asiantuntijoina toimivat Owal Group Oy, Mikko Kesä Oy ja Deloitte Oy.

– Kuntien elinvoima ja kilpailukyky vahvistuu, kun voimme kehittää palveluja työnhakija- ja työnantaja-asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaaviksi osana muuta palvelutuotantoa. Pirkanmaan TE-palveluissa eli TE-toimistossa ja kuntakokeilussa on tällä hetkellä yhteensä noin 44 000 työnhakija-asiakasta. Onnistuminen siirtymävaiheessa edellyttää asiakaspalvelun turvaamista. Avainasemassa on myös henkilöstöstä huolehtiminen muutoksessa, toteaa työllisyysjohtaja Regina Saari.

Lisätietoja:
Työllisyyspalvelut