Tapsan Tahtien tulevaisuus puntarissa


Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto käsittelee 22.2.2023 kokouksessaan Tapsan Tahteja pitkään järjestäneen Onnensirkus Oy:n sopimuksen irtisanomista. Sopimuksen purkamisen taustalla on pitkään toistaiseksi voimassa olleen sopimuskauden katkaiseminen sekä halu kehittää Tapsan Tahteja osana kaupungin tapahtumakokonaisuutta.

Tapsan Tahdit on yksi maamme pitkäikäisimmistä kotimaisen kevyen musiikin tapahtumista. Tapahtuma on järjestetty Nokialla vuodesta 1987 lähtien, ja sen yhteydessä luovutetaan vuosittain arvostettu Iskelmä Finlandia -palkinto ansioituneelle kotimaisen musiikin esittäjälle.

Tapsan Tahdeille uusi suunta osana kehittyvää tapahtumakaupunkia

Vuoteen 2010 saakka tapahtuma toteutettiin kaupungin omana työnä, jonka jälkeen tuotannosta ovat vastanneet kilpailutuksen kautta valitut tapahtumatuotantoyritykset.

”Nokia on vahvasti kasvavana ja kehittyvänä kaupunkina voimakkaassa muutoksessa, mikä edellyttää myös kaupungin tapahtumakentän kokonaisuuden tarkastelua kaupungin elinvoimaisuuden sekä veto- ja pitovoiman kehittämiseksi”, perustelee hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström muutoksen tarvetta.

Keväällä 2023 valmistuvassa kaupungin ensimmäisessä kulttuuriohjelmassa sekä maaliskuussa työnsä aloittavan, uuden tapahtumakoordinaattorin tehtävissä huomioidaan kaupungin tapahtumakokonaisuuden kehittäminen.

Hankintalainsäädäntö ja kustannustehokkuus ohjaavat päätöksentekoa

Onnensirkus on vastannut Tapsan Tahtien järjestämisestä vuodesta 2013 alkaen. Vuodesta 2016 lähtien sopimus on ollut toistaiseksi voimassa oleva.

”Pitkän sopimuskauden aikana tapahtumien järjestämisen kustannusrakenne on muuttunut. Lisäksi on huomioitava, että julkisissa hankinnoissa periaatteena on julkisten varojen tarkoituksenmukainen käyttö. Tällöin pitkien sopimusten riskinä on mahdollisten kilpailukykyisten tarjousten huomiotta jääminen ja sitä myötä tapahtuva kehittyminen”, kertoo hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Tapsan Tahtien vuosittainen kustannus Nokian kaupungille on 60 000 euroa, millä summalla kaupunki on tukenut tapahtuman vuosittaisia järjestelykuluja.

Tapahtuman tuotannon uudelleen kilpailutuksen valmistelu alkaa heti, kun päätös irtisanomisesta on tehty.

Seuraavat Tapsan Tahdit järjestetään elokuussa

Onnensirkus järjestää sopimuksen irtisanomisajan puitteissa vielä seuraavat Tapsan Tahdit Pirkkalaistorilla 3.-5.8.2023.

”Sopimuksen irtisanomista on valmisteltu hyvässä yhteistyössä nykyisen järjestäjän kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä Onnensirkuksen vankkaan ammattitaitoon ja monivuotiseen yhteistyöhön Tapsan Tahtien toteutuksessa”, toteaa hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston seuraavan kokouksen esityslistaan ja muihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin voit tutustua tarkemmin Nokian kaupungin verkkosivuilla.

Kuva/Mikko Ovaska: Erin viihdytti yleisöä kesän 2022 Tapsan Tahdeilla.