Talous- ja velkaneuvonta siirtyi oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019


Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyivät 1.1.2019 alkaen nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tuli voimaan 1.1.2019.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen.

Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon.

Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistot. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien.

Pirkanmaan oikeusaputoimiston yhteystiedot:

pirkanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi
p. 029 566071

Talous- ja velkaneuvonnan verkkosivut

Lisätietoja:

Teija Hyytiäinen, oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja,
teija.hyytiainen@oikeus.fi
p. 029 56 61930