Taide- ja kulttuuritoimijoiden verkostotapaamisen aiheena Yhteinen opisto -hanke


Nokialaiset taide- ja kulttuuritoimijat kokoontuivat verkostotapaamiseen Kerholaan torstaina 16.2. Pirkan opiston ja kaupungin kulttuuripalvelujen järjestämässä tilaisuudessa esiteltiin ajankohtaista Yhteinen opisto –hanketta, joka tarjoaa verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia kumppanikuntien toimijoille, seuroille ja yhdistyksille.

Yhteinen opisto- hanke perustuu vuosille 2022-2026 laadittuun Pirkan opiston kehittämisohjelmaan. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen, asukkaiden kohtaamis-, osallistumis-, ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen, elinikäiseen oppimiseen kannustaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja turvallisuuden lisääminen, palvelujen rohkea ja ennakkoluuloton kehittäminen, paikallisen osaamisen ja verkostojen hyödyntäminen.

Toteutuisiko sinun ideasi osana Yhteinen opisto -hanketta?

Hankkeessa etsitään uusia tapoja toimia monipuolisesti laajan sidosryhmäverkoston, kuten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Nokian verkostotapaamisessa pohdittiin yhdessä toimenpiteitä hankesuunnitelmaan. Toteutettavaksi kirjattiin mm. kotiseutuhistorian asiantuntijan opastus/luento erityisryhmille, joka edistää yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Myös erilaista tapahtuma- ja ohjelmayhteistyötä ideoitiin.

Hyviä esimerkkejä kansalaisopistojen ja yhdistysten toimivasta yhteistyöstä voivat olla esimerkiksi osittain kurssitoimintana toteutettavat musiikki- tai harrastusryhmät. Myös tapahtumia voidaan järjestää yhdessä tai tuoda opiston oppilaiden ohjelmaa yhdistysten tilaisuuksiin. Yhdistykset voivat puolestaan tuoda omaa osaamistaan Pirkan opiston toimintaan, josta esimerkkinä nostettiin esille Nokialla on hiljattain toteutettu 100 tarinaa Nokialta -kotiseututeos, jossa Pirkan opiston taiteen perusopetuksen oppilaat kuvittivat Nokia-seuran kirjan tarinoita.

Hankeyhteistyön ei tarvitse olla pitkäaikaista, vaan yksittäisetkin tempaukset sopivat mukaan. Yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat voivat ottaa yhteyttä Pirkan opistoon: Annina Ärölä, p. 040 133 4230, annina.arola(at)nokiankaupunki.fi.

Taide- ja kulttuuritoimijoiden verkostotapaamiset jatkuvat

Seuraava verkostotapaaminen toteutetaan touko-kesäkuussa. Ajankohta vahvistuu myöhemmin. Tapaamisten aiheita voi ehdottaa kulttuuripalveluihin: kulttuuri@nokiankaupunki.fi