Suositus kansalaisille kasvomaskien käytöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi 13.8. suosituksen kasvomaskien käytöstä kansalaisille. Suositus koskee niiden sairaanhoitopiirien alueita, joissa edeltävän kahden viikon aikana on todettu koronatartuntoja. Tämän perusteella suositus on voimassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Kasvomaskin käyttö on THL:n suosituksen mukaan vapaaehtoista. Kasvomaskia voi halutessaan käyttää myös muissa kuin tässä ohjeessa kuvatuissa tilanteissa.

Kasvomaskia suositetaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa (THL:n suositus):

  • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei voida välttää.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa:

  • Ennestään toisille tuntemattomien henkilöiden kokoontuminen pidemmäksi ajaksi sisätiloihin, jossa etäisyyksien pitäminen ei onnistu. Esimerkiksi konsertit, teatteriesitykset, urheilutapahtumat.
  • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä eikä etäisyyksien pitäminen onnistu. Esimerkiksi suuret ulkoilmakonsertit, festarit.

Suosituksen ulkopuolelle jäävät kokoontumiset:

  • Tilanteet, joissa etäisyyksien pitäminen on mahdollista.
  • Vakiintuneet yhteisöt, kuten koulut, päiväkodit, toimistomuotoiset työyhteisöt ja harrastusryhmät.

Ohjeita kasvomaskin valintaan ja käyttöön löytyy THL:n suosituksesta.