Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmä uudistuu


Nokian kaupungin sosiaalipalveluissa otetaan 1.1.2022 käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä, mikä saattaa aiheuttaa viivästystä palveluissa ja päätöksenteossa alkuvuodesta. Muutos koskettaa lapsiperheiden ja työikäisten sosiaalipalveluita, vammaispalveluita sekä päihdepalveluita. Pahoittelemme muutoksesta asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

 

 

Marraskuussa 2021 voimaan tullut uusi asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisiin Kanta-palveluihin. Jatkossa sosiaalihuollon asiakkaiden tiedot arkistoidaan Kanta-palveluiden valtakunnalliseen, sähköiseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa sähköinen arkisto on vain sosiaalipalveluiden ammattilaisten käytössä. Terveyspalveluissa jo käytössä oleva Omakanta-palvelu otetaan sosiaalipalveluissa käyttöön vaiheittain vuosien 2023-2029 aikana. Omakannassa asiakas näkee jatkossa myös sosiaalipalveluiden tiedot ja voi osallistua omien asioidensa hoitoon nykyistä paremmin.

 

Lisätietoja: Riikka Sujamo, riikka.sujamo@nokiankaupunki.fi