Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin muutoksia 1.7.2021 alkaen


Asiakasmaksulain uudistuksen myötä maksuttomien palvelujen tarjonta laajenee. Uusi laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan.

Uusia maksuttomia palveluja 1.7. alkaen ovat muun muassa hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa ja alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit. Myös maksuttomia palveluja koskevaa sääntelyä on selkeytetty. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon palvelujen asiakasmaksuja ei jatkossa peritä 18 vuotta täyttäneiltä.

Lakiin on lisätty sieltä aiemmin puuttuneet sosiaalihuoltolain mukaiset pitkäaikaisen asumispalvelun maksut. Merkittävimmät muutokset ovat pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sekä jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun palvelumaksuissa. Lakimuutoksen myötä asiakkaiden maksut tarkistetaan ja heille tehdään uudet maksupäätökset. Muutoksen yhteydessä maksuun vaikuttavien tulojen määrä sekä tuloista tehtävät vähennykset tarkistetaan.

Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 € maksu. Maksu koskee terveydenhuollon palveluita ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaista hoito- ja asumispalvelua. Maksu peritään myös muutoin maksuttomista palveluista.

Maksukattoa kerryttäviin palveluihin tulee muutoksia vuoden 2022 alussa.

Lisätietoja
Sanna Rautalammi
Perusturvajohtaja
p. 040 7799270
sanna.rautalammi@nokiankaupunki.fi