Sivistyslautakunnan päätöksiä 8.3.2023


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 8.3.2023. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 15.3.2023.

Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Sivistyslautakunta päätti merkitä tiedoksi alaisensa palvelualueen ja tulosalueiden sekä Pirkan opiston talousarvion toteuman 2022 sekä hyväksyä osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja esittää sitä hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan valvontaraportti vuodelta 2022

Sivistyslautakunta päätti merkitä tiedoksi valvontaraportin.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat