Sivistyslautakunnan päätöksiä 30.8.2023


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 30.8.2023. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 6.9.2023

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma

Sivistyslautakunta päätti

  1. merkitä tiedoksi palveluverkkoselvityksen valmistelutilanteen
  2. hyväksyä palveluverkon osallisuussuunnitelman
  3. asettaa palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelmaluonnoksen nähtäville ajalle 5. – 21.9.2023.

Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 2/2023 ajalta 1.1. – 30.6.2023

Sivistyslautakunta päätti

  1. merkitä tiedoksi sivistyspalveluiden talouden ja tavoitteiden toteutumisen ajalla 1.1. – 30.6.2023
  2. merkitä tiedoksi sivistyspalveluiden riskienhallinnan raportin
  3. saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi edellä mainitut raportit.

Perusopetuksen koulujen sekä Nokian lukion luku-vuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2023-2024

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä Nokian kaupungin perusopetuksen koulujen ja lukion lukuvuosisuunnitelmat.

Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen 1.8.2023 alkaen

Sivistyslautakunta päätti

  1. hyväksyä Nokian kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiset päivitykset ja linjaukset
  2. että muutokset astuvat voimaan 1.8.2023.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat