Sivistyslautakunnan päätöksiä 24.1.2024


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 24.1.2024. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista liitteineen löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 31.1.2024.

Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen sivistyslautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella

Sivistyslautakunta päätti myöntää nuorisovaltuuston edustaja Juhani Roposelle ja varaedustaja Silja Valpakselle läsnäolo- ja puheoikeuden sivistyslautakunnan kokouksiin muiden kuin salassa pidettävien päätösasioiden osalta.

Tapsan Tahtien tapahtumatuottajan valinta

Sivistyslautakunta päätti

  1. että Äänikuva SF Oy tuottaa Tapsan Tahdit tapahtuman vuosina 2024 ja 2025 sekä mahdollisesti erikseen sovittavina optiovuosina (2026 ja 2027)
  2. valtuuttaa hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Tapsan Tahdit -tapahtuman tuottamisesta Nokian kaupungille.

Sivistyspalvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä sivistysjohtaja Mika Seppäsen muutetun päätösehdotuksen:

  1. hyväksyä liitteenä olevan sivistyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024
  2. todeta, että sivistyslautakuntaan nähden sitovia eriä ovat tulosalueiden ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut
  3. esittää kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, että vuoden 2024 talousarviota muutetaan siten, että Sivistyspalveluiden palvelualueen Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueelta poistetaan 42 900 euroa avustusmäärärahasta ja se esitetään siirrettäväksi Konsernipalveluiden palvelualueen Tilapalveluiden tulosalueelle vuokratuottojen tuloarvion vähennykseksi.

Lisätiedot:

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: https://nokia.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm