Sivistyslautakunnan päätöksiä 21.2.2024


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 21.2.2024. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 28.2.2024.

Ulkopaikkakuntalaisten varhaiskasvatusmaksut

Sivistyslautakunta päätti ulkokuntalaisilta perittävien varhaiskasvatuspalveluiden hinnat Nokialla 1.1.2024 alkaen ehdotuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen maksuhyvitykset perheille kesällä 2024 ja varhaiskasvatuksen kesän ajan (loma-aikojen) päivystys 2024

Sivistyslautakunta päätti

 1. että varhaiskasvatuksen kesän ajan toiminta toteutetaan supistetusti 24.6. – 2.8.2024 välisenä aikana. Puropuiston päiväkodin vuorohoidon osalta toiminta on supistettua ajalla 24.6. – 4.8.2024
 2. että huoltajille annetaan hyvitys asiakasmaksusta kesän 2024 aikana esityksen mukaisesti
 3. valtuuttaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikön päättämään kesän ajan päivystävät varhaiskasvatusyksiköt.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu muutos indeksiin perustuen 1.8.2024 alkaen

Sivistyslautakunta päätti ottaa käyttöön 1.8.2024 alkaen indeksitarkistuksen perusteella tehdyt muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun.

Esiopetuspalveluiden hankinta

Sivistyslautakunta päätti

 1. että Nokian kaupunki ostaa 1.8.2024 alkaen suomenkielistä esiopetuspalvelua Pilke päiväkodit Oy:ltä ja Pitkäniemen päiväkotiyhdistykseltä
 2. että Nokian kaupunki ostaa 1.8.2024 alkaen englanninkielistä esiopetuspalvelua Pilke päiväkodit Oy:ltä
 3. valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan esiopetuspalvelun tuottamisesta erillisen kilpailutuksen ehtojen mukaisen sopimuksen palveluntuottajien kanssa, kun päätös on saanut lainvoiman
 4. oikeuttaa sivistysjohtajan päättämään erikseen optioiden käytöstä.

Varhaiskasvatuksen palvelutarve ja lausuminen Pajakadun päiväkodista

Sivistyslautakunta päätti puheenjohtaja Roope Lehdon tekemän muutosehdotuksen jälkeen yksimielisesti

 1. antaa selostetekstin mukaisen selvityksen varhaiskasvatuksen palvelutarpeesta
 2. lausua, että Pajakadun päiväkodin uudempi osa soveltuu varhaiskasvatuksen tarpeisiin ja voi olla yksi ratkaisu täydentämään varhaiskasvatuksen palveluverkkoa väliaikaisesti, vaikka sijainti ei ole tällä hetkellä ideaali
 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että seuraavien vuosien varhaiskasvatuksen palvelutarve huomioidaan tilojen suunnittelussa.

Nokianvirran koulun tarveselvityksen hyväksyminen

Sivistyslautakunta päätti

 1. että Nokianvirran koulun hankesuunnittelun perustaksi valitaan vaihtoehdon VE2 mukainen laajuus ja toiminnallisuudet
 2. lähettää tarveselvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman hyväksymistä vuosille 2024 – 2026.

Sivistyspalveluiden talouden osavuosikatsaus 4/2023 ajalta 1.1. – 31.12.2023

Sivistyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sivistyspalveluiden talouden ja tavoitteiden toteutumisen ajalla 1.1. – 31.12.2023.

Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Sivistyslautakunta päätti

 1. merkitä tiedoksi alaisensa palvelualueen ja tulosalueiden sekä Pirkan opiston talousarvion toteuman 2023
 2. hyväksyä osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää sitä hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Lisätiedot:

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Esityslista- ja pöytäkirjahaku