Sivistyslautakunnan päätöksiä 18.4.2023


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 18.4.2023. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä.
Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 26.4.2023

Palvelusetelin arvon tarkistaminen ja alle kolmevuotiaiden lasten palvelusetelin kertoimen korottaminen 1.8.2023 alkaen

Sivistyslautakunta päätti

  1. korottaa 1.8.2023 alkaen palvelusetelin arvoa 4,49 %, jolloin yli kolmevuotiaan palvelusetelin arvo on 901 euroa
  2. että 1.8.2023 alkaen alle kolmivuotiaan lapsen palvelusetelin kerroin on 1,56, jolloin palvelusetelin arvo on 1 406 euroa.

Alle 3-vuotiaan lapsen yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutos 1.8.2023 alkaen

Sivistyslautakunta päätti, että 1.8.2023 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisä alle kolmevuotiaan lapsen osalta on 520 euroa / lapsi / kuukausi. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena.

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2023 alkaen

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olleen Nokian kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman noudatettavaksi kaikessa kaupungin järjestämässä ja valvomassa iltapäivätoiminnassa lukuvuoden 2023 – 2024 alusta lähtien toistaiseksi. Kevään 2023 iltapäivätoiminnan hakuprosessissa huomioidaan 1.8.2023 voimaan astuvan suunnitelman muutokset.

eVaka järjestelmän käyttöönoton edistäminen Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnissa

Sivistyslautakunta päätti

  1. että Nokian kaupunki lähtee mukaan eVaka-järjestelmän käyttöönottoprojektiin sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan projektille
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että eVaka- järjestelmän käyttöönottoon varataan lisämäärärahaa 2023 vuodelle 55 000 euroa sekä talousarviovuosille 2024-2025 yhteensä 100 000 euroa
  3. että hankinta- ja sopimusasioista sovitaan yhdessä Tampereen ja kaupunkiseudun kuntien kanssa.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat