Sivistyslautakunnan päätöksiä 18.1.2023


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 18.1.2023. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 25.1.2023

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston jäsenten valinta

Sivistyslautakunta päätti valita hyvinvointi- ja vapaa-aikajaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille varajäsenet jaoston jäljellä olevan toimintakauden ajaksi.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pj. Kari Mustalahti Johanna Peurala
Mira Viitanen Mia Nevanranta
Raisa Ojala Eija Nevala
Nina Heikkilä Kari Vellonen
Vpj. Joona Lehtinen Aki Karjalainen
Milla-Jasmine Hänninen Ville Nevala
Matias Välimäki Hannu Harju

Ulkopaikkakuntalaisten varhaiskasvatusmaksut

Sivistyslautakunta päätti ulkokuntalaisilta perittävien varhaiskasvatuspalveluiden hinnat Nokialla 1.1.2023 alkaen ehdotuksen mukaisesti:

Päiväkodissa 1 305,05 €/kk
Perhepäivähoidossa 1 249,07 €/kk
Vuorohoidossa 1 866,22 €/kk
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen 0–85 tuntia/kuukausi, hinta on 50 %
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hinnasta. Laskutus perustuu ennalta varatun palvelutarpeen/ kuukausi mukaan. Mikäli lapsi tarvitsee lausuntoon perustuen erityisjärjestelyjä (kaksi- tai kolme paikkaa ja/tai ohjaajan), veloitetaan siitä muodostuneen kustannuksen mukaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Sivistyslautakunta päätti ottaa käyttöön 1.3.2023 alkaen uudet tulorajat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyssä asiakasmaksulain mukaisesti. Perusteista ja tulorajoista tarkemmin esityslistalla.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat