Sivistyslautakunnan päätöksiä 17.5.2023


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 17.5.2023. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 24.5.2023

Valmistavan opetuksen järjestäminen lukuvuoden 2023-2024 alusta lukien

Sivistyslautakunta päätti

  1. että maahanmuuttajataustaisille lapsille tarkoitettu perusopetukseen valmistava opetus järjestetään Nokian kaupungissa Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden välisenä yhteistyönä lukuvuoden 2023-2024 alusta lukien
  2. että Nokian kaupunki perustaa valmistavan opetuksen ryhmän Myllyhaan kouluun 3.-6.-luokkalaisille ja Nokianvirran kouluun 7.-9.-luokkalaisille lukuvuodeksi 2023 – 2024 ja että ryhmät perustetaan jatkossa aina vuosittaisen oppilasmäärätarkastelun yhteydessä
  3. valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan kuntien välisen yhteistyösopimuksen.

Uimahallin tarveselvityksestä päättäminen

Sivistyslautakunta päätti muutosehdotuksen jälkeen

  1. että, hankesuunnittelun perustaksi valitaan vaihtoehdon v3 mukainen laajuus ja toiminnallisuudet. Lautakunta katsoo, että valittu vaihtoehto palvelee parhaiten eri käyttäjäryhmien tarpeita pitkällä aikavälillä kasvavassa kaupungissa
  2. lähettää tarveselvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle
  3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle uuden uimahallin sijainniksi 3. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualueen (Vihnuskadun länsipuolinen urheilualue).

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite erityislasten ja heidän huoltajiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

Sivistyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityslistan selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen.

 

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat