Sivistyslautakunnan päätöksiä 15.2.2023


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 15.2.2023. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 22.2.2023.

Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen sivistyslautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella

Sivistyslautakunta päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden sivistyslautakunnan kokouksiin muiden kuin salassa pidettävien päätösten osalta nuorisovaltuuston edustaja Joonas Äärilälle ja varaedustaja Sanni Vierimaalle.

Delegointisäännön päivitys

Sivistyslautakunta päätti delegoida toimivaltaansa sivistyspalvelualueen viranhaltijoille 1.3.2023 alkaen esityksen mukaisesti. Delegointisääntöä päivitettiin 1.1.2023 voimaan astuneen hallintosäännön muutosten vuoksi. Lisäksi oli esitetty muutamia muutoksia käytännön tarpeista lähtien.

Varavaltuutettu Timo Lehtosen ym. valtuustoaloite perheen varhaiskasvatusmaksun kohtuullistamisesta silloin, kun maksun perusteena olevat perheen tulotiedot on toimitettu myöhässä ja tästä on seurannut maksun määrääminen ylimmän maksuluokan mukaan

Sivistyslautakunta päätti sivistysjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaan:

  1. että, 1.3.2023 alkaen asiakasmaksu korjataan takautuvasti, mikäli asiakas tekee oikaisuvaatimuksen ja toimittaa tulotiedot 30 vrk:n kuluessa päätöksen tekemisestä.
  2. antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen ja todeta aloitteen omalta osaltaan tulleen käsitellyksi.

Varhaiskasvatuksen kesän ajan päivystys 2023 ja asiakasmaksuhyvitys kesän ajalta

Sivistyslautakunta päätti

  1. että varhaiskasvatuksen kesän ajan toiminta toteutetaan supistetusti 26.6.– 4.8.2023 välisenä aikana. Puropuiston päiväkodin vuorohoidon osalta toiminta on supistettua ajalla 26.6. – 6.8.2023
  2. että huoltajille annetaan hyvitys asiakasmaksusta kesän 2023 aikana ehdotuksessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Sivistyspalvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä sivistyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Sivistyspalveluiden talouden osavuosikatsaus 4/2022 ajalta 1.1. – 31.12.2022

Sivistyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sivistyspalveluiden talouden ja tavoitteiden toteutumisen ajalla 1.1. – 31.12.2022

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat