Sivistyslautakunnan päätöksiä 14.6.2023


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 14.6. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 21.6.

Nokian kaupungin tuntitilaus Pirkan opistolta vuodelle 2024

Sivistyslautakunta päätti

  1. hyväksyä Pirkan opiston jaoston esityksen Pirkan opiston tuntitilaukseksi Nokian kaupungin osalta vuodelle 2024. Tilattava tuntimäärä on 15 590 tuntia ja sen mukainen tuntitilauksen kuntaosuus 136 155 euroa.
  2. todeta, että tuntitilaus on ehdollinen, kunnes Nokian kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2024 talousarviosta.

Esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma ja varhaiskasvatusta koskevat velvoitteet

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Nokian kaupungin esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelman käyttöönotettavaksi 1.8.2023 alkaen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen

Sivistyslautakunta päätti

  1. hyväksyä Nokian kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiset päivitykset ja linjaukset
  2. että muutokset astuvat voimaan 1.8.2023.

Nokian kaupungin koulu- ja varhaiskasvatustilojen vuokrauksen periaatteet 1.8.2023 lähtien

Sivistyslautakunta päätti

  1. hyväksyä liitteenä olevan koulu- ja varhaiskasvatusyksiköiden tilojen vuokrausperiaatteet 1.8.2023
  2. ja että vuokrausperiaatteet astuvat voimaan 1.8.2023 lähtien.

Muutos Nokian lukiokoulutuksen työ- ja loma-aikoihin lukuvuodelle 2023-2024

Sivistyslautakunta päätti nimetä lauantain 13.1.2024 Nokian lukion työpäiväksi. Samalla lautakunta päätti, että perjantai 10.5.2024 on lomapäivä Nokian kaupungin lukiokoulutuksessa.

Sivistys- ja hyvinvointikunnan tiekartta

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sivistys- ja hyvinvointikunnan tiekartan käyttöönotettavaksi 1.8.2023 alkaen.

Siuro-Linnavuori alueen uuden päiväkodin nimeäminen

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti esittelijän tekemän muutosehdotuksen jälkeen nimetä Siuro-Linnavuori alueen uuden päiväkodin Haukkalan päiväkodiksi.

 

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat