Sivistyslautakunnan päätöksiä 11.12.2023


Sivistyslautakunta kokoontui 11.12.2023. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 20.12.2023

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen seutuvertailut 2022

Sivistyslautakunta päätti merkitä tiedoksi Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen seutuvertailut 2022.

 

Sivistyslautakunnan lausunto, asemakaava ja asemakaavan muutos Nokian 14. kaupunginosan kiinteistöt 536-14-6-1, 536-14-9902-0 sekä määräalat kiinteistöistä 536-417-1-85, 536-417-1-95, 536-14-9901-0, 536-14-9903-0 ja 536-14-9908-0

Sivistyslautakunta päätti antaa selostetekstin mukaisen lausunnon Nokian kartanon itäpuolisen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta.

 

Sivistyslautakunnan lausunto, Nokian kaupungin strateginen yleiskaava

 Sivistyslautakunta päätti antaa selostetekstin mukaisen lausunnon Nokian kaupungin strategisen yleiskaavan luonnoksesta.

 

Nokianvirran ja Kankaantaan koulujen tarveselvitysten esiselvityksistä päättäminen

Tehdyn muutosesityksen ja äänestyksen jälkeen sivistyslautakunta päätti hyväksyä Roope Lehdon ehdotuksen:

  1. Kankaantaan koulun hankesuunnittelun perustaksi valitaan vaihtoehdon VE3 mukainen sijainti, laajuus ja toiminnallisuudet
  2. Nokianvirran koulun hankesuunnittelun perustaksi valitaan vaihtoehdon VE2 mukainen sijainti, laajuus ja toiminnallisuudet
  3. lähettää tarveselvitysten esiselvitykset tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle
  4. valtuuttaa johtava rehtori viimeistelemään esiselvitykset tarveselvityksiksi valittujen vaihtoehtojen pohjalta.

Oikaisuvaatimus johtavan rehtorin viranhaltijapäätökseen 13.11.2023 § 252

Sivistyslautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

 

Lisätiedot:

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat