Sivistyslautakunnan päätöksiä 11.10.2023


Nokian kaupungin sivistyslautakunta kokoontui 11.10.2023. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.10.2023

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2023

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvioon 2023 seuraavat muutokset:

– varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, myyntituotot, lisäystä 150 000 euroa

– varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, maksutuotot, lisäystä 100 000 euroa

– varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, henkilöstökulut, lisäystä 789 000 euroa

– varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, palvelujen ostot, lisäystä 592 000 euroa

– varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, aineet, tarvikkeet ja tavarat, lisäystä 35 000 euroa

– varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, avustukset, vähennystä 180 000 euroa

– opetuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, myyntituotot, lisäystä 147 000 euroa

– opetuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, tuet ja avustukset, lisäystä 75 000 euroa

– opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, henkilöstökulut, lisäystä 655 000 euroa

– opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, palvelujen ostot, lisäystä 338 000 euroa

– opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, muut toimintakulut, lisäystä 160 000 euroa

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma

Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 1. Taivalkunnan koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Nokian koulun oppilaiksi.
 2. Vahalahden koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Tottijärven kouluun.
 3. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen tulee vastata kiireellisesti aloittamalla keskustan alueen lisätiloista tarveselvitys.
 4. sekä lisäksi sivistyslautakunta päättää todeta, että Nokianvirran ja Kankaantaan koulujen ratkaisut etenevät jo käynnissä olevien tarveselvitysten kautta.

Lisäksi sivistyslautakunta lisäsi ponsin:

Sivistyslautakunta esittää toiveena kaupunginvaltuustolle, että Vahalahden ja Taivalkunnan koulurakennukset säilytetään kaupungin hallinnassa, mikä mahdollistaisi muun muassa yksityisen varhaiskasvatusyksikön vuokrasopimuksen jatkumisen Vahalahdessa, rakennusten käyttämisen tarvittaessa kaupungin tarpeisiin sekä kylätalotoiminnan. Myös koulurakennusten läheisyydessä olevat liikunta-alueet tulisi säilyttää ja pitää kunnossa.

Valtuutettu Marko Asellin ja Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite perhepäivähoidon aseman parantamisesta Nokialla

Sivistyslautakunta päätti

 1. että Nokialla ei oteta käyttöön palveluseteliä perhepäivähoidossa
 2. antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen ja todeta aloitteen omalta osaltaan tulleen käsitellyksi.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite suojavaatekorvauksen maksamisesta varhaiskasvatuksen työntekijöille

Sivistyslautakunta päätti

 1. esittää, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle ei makseta vaaterahaa,
 2. antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen ja todeta aloitteen omalta osaltaan tulleen käsitellyksi.

Keskustan ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmien valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisästä Nokialla

Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityslistalla selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen ja todeta aloitteen omalta osaltaan tulleen käsitellyksi.

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite hankerahoituksen etsimiseen Juurilla-hankkeelle

Sivistyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityslistalla selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen ja todeta aloitteen omalta osaltaan tulleen käsitellyksi.

Sivistyslautakunnan investointiesitys talousarvioon 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 – 2026

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityslistan selostetekstin mukaiset investoinnit talousarviovuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 – 2026.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2026

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityslistan liitteenä olevan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman hyväksymistä vuosille 2023 – 2026.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelma vuosille 2025–2026

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:

 1. sivistyspalveluiden ulkoisten toimintatuottojen talousarvioksi 7 397 400 euroa vuodelle 2024 esityslistalla mainituin perustein
 2. sivistyspalveluiden ulkoisten toimintakulujen talousarvioksi -66 763 351 euroa vuodelle 2024 esityslistalla mainituin perustein
 3. Pirkan opiston talousarvioksi (ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut) toimintatuottojen osalta 4 001 667 euroa ja toimintakulujen osalta -4 001 667 euroa
 4. hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevat sivistyspalveluiden alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut talousarviovuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 – 2026.

Seudullisen kasvatus- ja opetusalan kehittämispalvelun (Osake) järjestämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen toistaiseksi voimassaolevana 1.1.2024 alkaen

Sivistyslautakunta päätti

 1. hyväksyä Seudullisen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelun (Osake) järjestämistä koskevan sopimuksen 1.1.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olevana
 2. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimus
 3. ja todeta, että sopimus sitoo vasta, kun päätös on saanut lainvoiman.

Lisätiedot:

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat