Sivistys- ja hyvinvointikunnan tiekartta käyttöön 1.8.2023 alkaen


Nokian kaupungin sivistyspalveluissa yhteistä johtamista lähdettiin kehittämään vuoden 2022 alusta. Prosessiin ovat osallistuneet tiiviisti sivistyspalveluiden
johtajat ja kehittäjät. Johtajien kautta työhön osallistui myös yksiköiden henkilöstö. Myös poliittiset päättäjät ovat tuottaneet aineistoa kehittämisprosessiin.

Sivistys- ja hyvinvointikunnan tiekarttaan on koottu yhteinen tahtotila ja keinot yhteisen muutosvision aikaansaamiseksi. Tiekartta on koonti kaupungin
strategiasta, hyvinvointiohjelmasta, eri ohjaavista suunnitelmista sekä prosessin aikana tunnistetuista toimintaympäristön, nuorten, lasten, perheiden ja asukkaiden vahvuuksista, haasteista ja tarpeista. Tiekartassa painotetaan yhteistä johtamista ja yhdessä tekemistä, joiden kautta voidaan edistää jo hyväksi havaittuja toimintamalleja, ratkaista kompleksisia haasteita sekä kehittää toimintakulttuuria. Sivistys- ja hyvinvointikunnan tiekartasta sekä siitä johdettujen tulosalueiden kehittämissuunnitelmista nostetaan vuosittain talousarvioon keskeisiä tavoitteita.

Tiekarttaan pääset tutustumaan tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan).