Nokian kaupunki keskeyttää selvitystyön Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen sote-palveluiden yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä


Nokian kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.6.2018 päättänyt keskeyttää selvitystyön koskien mahdollista liittymistä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueeseen. Pitkän keskustelun ja lukuisien käytettyjen puheenvuorojen jälkeen asia eteni äänestykseen valtuutettu Johanna Matikan tehtyä kannatetun muutosehdotuksen selvityksen jatkamisesta. Äänin 27–24 valtuusto päätti kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti, että selvitystyötä ei jatketa.

Yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä on tehty selvitystyötä kevään 2018 aikana. Liittymisestä on käyty useita neuvotteluja alueen vastuukuntana toimivan Mänttä-Vilppulan sekä Juupajoen kunnan kuten myös palveluiden tuottamisesta vastaavan Pihlajalinna-konsernin edustajien kanssa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.6.2018 Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen antoi tiedoksi yhteistoiminta-alueeseen liittymistä koskevan selvityksen tilanteen ja esitti tarpeen jatkaa selvitystä erityisesti kiinteistöratkaisun ja taloudellisten kysymysten osalta. Hallitus käsitteli asiaa ja päätti äänestyksen jälkeen tuloksin 5-4 esittää valtuustolle, että selvitystyötä ja neuvotteluita ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa eikä Nokian kaupunki liity Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueeseen. Hallituksen päätös hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.6. äänestyksen jälkeen äänin 27–24.

 

Oma hyvinvointikeskushanke etenee

Yhteistoiminta-alueselvityksen rinnalla on koko ajan jatkettu Sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan saaneen hyvinvointikeskushankkeen valmistelua. – Kiitämme tässä vaiheessa Mänttä-Vilppulaa, Juupajokea ja Pihlajalinnaa hyvästä yhteistyöstä selvityksen tekemisessä. Meidän työmme jatkuu nyt oman hyvinvointikeskushankkeemme parissa, Eero Väätäinen toteaa.

Hyvinvointikeskuksen tilaohjelma menee loppukesästä poliittiseen hyväksyntään, ja samalla päätetään, toteutetaanko hanke kahdessa vaiheessa. – Hyvinvointikeskuksen laajuudesta tehdään parhaillaan asiakasvirtoihin perustuvaa analyysiä, kertoo Väätäinen. – Kunhan asiasta saadaan päätös, varmistamme vielä Sosiaali- ja terveysministeriöltä, että voimme edetä valitulla tilaohjelmalla ja että se on linjassa saadun poikkeusluvan kanssa. Hankkeen kilpailutus käynnistyy mahdollisimman pian tämän jälkeen.

 

Taustaa

Nokian kaupunginvaltuusto päätti 12.2.2018 kokouksessaan, että Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä tehdään selvitys ennakkovaikutusarviointeineen. Mahdollinen liittyminen yhteistoiminta-alueeseen ja muut siihen liittyvät järjestelyt oli tarkoitus saada valtuuston päätettäväksi kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Sote- ja maakuntauudistuksen eduskuntakäsittelyn viivästymisen ja yhteistoiminta-alueen selvitystyön keskeneräisyyden vuoksi alueeseen liittymiseen ja muihin siihen liittyviin järjestelyihin ei olisi ollut mahdollista ottaa kantaa vielä valtuuston kesäkuun kokouksessa. Tämän vuoksi selvitykselle esitettiin lisäaikaa ja tavoitteena oli, että mahdollisesta yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä olisi voitu päättää valtuustossa syyskuussa.

Valtuuston 12.2. hyväksymän toivomusponnen mukaisesti selvityksen rinnalla on jatkettu oman hyvinvointikeskushankkeen valmistelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä.

 

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 040 133 4444