Rounionkadun ja Nansokadun saneeraus alkaa kesäkuussa


Nokian kaupunki aloittaa keskustan pohjoispuolella, Rounionkadulla ja Nansokadulla, katusaneerauksen kesäkuussa 2020. Katusaneerauksessa uusitaan katurakenteet ja vesihuolto sekä rakennetaan Nansokadusta asemakaavan mukainen katu. Urakoitsijana toimii Kreate Oy ja työ kestää vuoden 2020 loppuun.

Rounionkadulla uusitaan ajorata sekä pohjoisreunan jalankulku- ja pyöräilyväylä, jossa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaistat erotetaan keskiviivalla. Etelän- eli radan puoleinen jalkakäytävä rakennetaan kolme metriä leveäksi ja siinä sallitaan pysäköinti.

Rounionkadun ja Nansokadun katusaneeraus aiheuttaa tilapäistä häiriötä asukkaille ja liikenteelle.

Lisätiedot:
suunnittelurakennusmestari Tero Juvakka, p. 044 906 1284