Poutunpuiston Vesikehän saneeraus paljasti odottamattomia haasteita


Nokian kaupunki on aloittanut Poutunpuistossa sijaitsevan Vesikehä-ympäristöteoksen saneerauksen keväällä 2022. Saneerauksen yhteydessä tehdyn kuntotutkimuksen perusteella on todettu, että vuonna 1974 valmistunut teos on erittäin huonossa kunnossa ja sen korjaaminen vaatii todennäköisesti teoksen uudelleenrakentamisen.

Vesikehä-niminen ympäristötaideteos suihkulähteineen sijaitsee Nokian keskustassa Poutunpuistossa. Kesällä taideteosta ympäröi nurmialueet. Teoksessa on 32 000 pyöreäksi hioutunutta luonnonkiveä.

Vesikehä on kärsinyt rakenteellisia vaurioita muun muassa pakkasrapautumisen, eroosion sekä tulvavesien vuoksi. Myös varavedeksi tarkoitettu pohjavesikaivo ei ole enää toimintakuntoinen. Vesikehän tekniikka on vanhentunut, eikä täytä nykyisiä sähköturvallisuus- ja hygieniavaatimuksia.

Vesikehä on suunniteltu käyttämään teoksen läpi virtaavan Kyyninojan vettä. Kyyninojan veden määrä ei ole nykyisellään riittävä teoksen vedenkulutukseen, jonka vuoksi järjestelmä on tukkiutunut toistuvasti.

Vesikehä on ollut toimimattomana 1980-luvun tulvien jälkeen noin 20 vuotta, jonka jälkeen vesikehän toimintaa on yritetty elvyttää ohittamalla vanhanaikaiset tietotekniset ohjaukset sekä syöttämällä vettä vesijohtoverkosta. Vesijohtoveden käyttäminen ympäristöteoksessa ei ole tarkoituksenmukaista eikä kustannuksiltaan järkevää.

Kaupunki jatkaa Vesikehän korjausmahdollisuuksien selvittämistä, mutta on olemassa myös mahdollisuus, ettei teosta saada korjattua enää vesitoimiseksi. Lopullinen päätös ympäristöteoksen saneerauksesta tehdään korjaustarpeen ja -kustannusten selvittyä.

Lisätiedot:
Jussi Pesonen, infrapalveluiden johtaja, p. 040 672 3203