Pirkanmaan virtavesien kunnostustalkootapahtuma Nokian Kyyniojalla 14.9.


Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) järjestää VIRTA-hankkeen ja Pohjavesivaikutteiset purot -hankkeen puitteissa vesi- ja maa-alueiden omistajien, kalatalousalueiden ja yhteistyökumppanien kanssa virtavesien kunnostustalkootapahtumia. Kunnostustalkoot ovat jatkoa vuonna 2013 aloitetulle KVVY:n kunnostustyölle ja Nokialla ne järjestetään lauantaina 14.9.2019 klo 11 alkaen Kyyniojalla (Kankaantaankatu 15).

Kaksi miestä sähkökoekalastavat Nokian Kyyninojalla syksyllä.

Nokian taajama-alueella virtaavat Laajanoja ja Kyynioja sähkökoekalastettiin KVVY:n toimesta vuonna 2018. Koekalastusten tarkoituksena oli selvittää vesistöissä elävien taimenkantojen nykytila. Kesä 2018 oli ennätyskuuma ja -kuiva, millä arvioitiin olleen negatiivisia vaikutuksia purojen taimenkantoihin. Sähkökalastuksilla saatiin kuitenkin ilahduttavia tuloksia, sillä molemmista puroista saatiin vaikeista ympäristöolosuhteista huolimatta taimenia saaliiksi. Koekalastusten perusteella taimenten luontainen lisääntyminen on selvästi vahvempaa Laajanojassa kuin Kyyniojassa, minkä takia myös Laajanojan taimenkanta on elinvoimaisempi.

Kyyniojan taimenkannan vahvistamiseksi järjestetään ensimmäiset kunnostustalkoot 14.9. Kunnostuksissa rakennetaan taimenelle soveltuvia lisääntymisalueita Kyyniojan keskiosalle. Tulevina vuosina kunnostuksia jatketaan puron yläosalla. Kunnostustalkoot järjestetään yhteistyössä Nokia kaupungin kanssa.

Ohjeet talkoolaisille
Talkoolaiseksi voi ilmoittautua keskiviikkoon 11.9. mennessä Heikki Holstille sähköpostitse osoitteeseen: heikki.holsti@kvvy.fi. Kunnostukset alkavat kohteella klo 11 ja loppuvat klo 18. Voit osallistua oman aikataulusi mukaisesti.

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Kyyniojalle omilla tai kimppakyydeillä. Kankaantaankadun 15 pohjoispuolella sijaitsee koulu, jonka pihalla on runsaasti parkkitilaa autoille.

Talkoisiin kannattaa varustautua sopivan lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Mukaan kannattaa ottaa myös kumisaappaat ja sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. KVVY järjestää talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä.