Pirkan opistolle kestävän kehityksen sertifikaatti


Valtakunnallisena opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijana toimiva OKKA-säätiö on joulukuussa 2018 pitämässään kokouksessa myöntänyt Pirkan opistolle kestävän kehityksen sertifikaatin. Säätiön hallituksen jäsen Kimmo Liljeroos luovutti sertifikaatin opiston henkilöstökokouksessa 23. tammikuuta.

Pirkan opiston henkilökuntaa ryhmäkuvassa, iso banderolli, jossa kestävän kehityksen sertifikaatin kuvaus.

 

Sertifikaatin myöntämisperusteissaan OKKA-säätiö totesi, että Pirkan opistossa on tehty suunnitelmallista työtä kestävän kehityksen edistämiseksi vuodesta 2014 lähtien. Kestävän kehityksen arvot ovat keskeinen osa opiston strategiaa ja ohjaavat opiston toimintaa. Opisto tarjoaa jäsenkuntiensa asukkaille monipuolisen valikoiman helposti saavutettavia lähiharrastuksia.

Osaamis- ja taitotavoitteiden lisäksi opiston kurssit tarjoavat osallistujilleen yhteisöllisyyden, osallisuuden ja ajankäytön mielekkyyden kokemuksia. Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä niin paikallisten kuin kansallistenkin järjestöjen ja muiden saman arvopohjan jakavien toimijoiden kanssa.

Opiston kurssi- ja luentotarjonnasta tarjonnasta löytyy monikulttuurisuutta ja ekologista elämäntapaa edistäviä kursseja. Monilla kursseilla hyödynnetään kierrätysmateriaaleja sekä ohjataan vastuulliseen ja järkevään kuluttamiseen. Jatkuvasti työskennellään mm. jätteiden lajittelun kehittämiseksi opiston yli sadassa opetuspisteessä, opiston asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi sekä asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kansallinen Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi.

Pirkan opisto on eräs maamme suurimmista kansalaisopistoista. Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien muodostama oppilaitos järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetuksen opetuspalveluja neljään opiston jäsenkuntaan.

Lisätiedot:

Matti Korolainen
rehtori, Pirkan opisto
+358 40 133 4210
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

www.pirkanopisto.fi