Pesimärauhaa rikottu Kaakkurijärvillä


Parasta aikaa pesillään hautovat kaakkuriemot ovat juuri nyt hyvin arkoja häirinnälle. Jotta pesinnät onnistuisivat, ranta-alueilla liikkumista tulee välttää ja pitää koirat kytkettyinä.

Kuvassa kaakkuriemo poikasensa kanssa

Kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle on tullut ilmoituksia huolestuneilta kuntalaisilta sekä koirien pitämisestä irrallaan että luvattomasta verkkokalastuksesta Kaakkurijärvien Natura-alueella. Kaakkurijärvien metsälammet ovat ainutlaatuinen kokonaisuus, jolla esiintyy yksi Etelä-Suomen edustavimmista kaakkurin pesimäkannoista.

Kaakkuri on kuitenkin hyvin herkkä häirinnälle etenkin nyt hautoma-aikana. Ranta-alueilla liikkuvat ihmiset tai koirat voivat säikyttää emolinnun pesältään, mikä voi johtaa munien kylmettymiseen tai pesän hylkäämiseen. Vartioimattomat munat voivat päätyä myös valppaiden lintujen kuten korppien ruokalistalle.

Apuna tekosaarekkeet ja hauenpyynti

Kaakkuri suosii pesimäpaikkoinaan erämaisia, rakentamattomia metsälampia. Laji on taantunut samalla kuin rakentamattomat metsälammet ovat vähentyneet. Kaakkurijärvillä kaakkureita on pyritty auttamaan pesäpohjiksi sopivilla, järville ankkuroiduilla tekosaarekkeilla, joilla pesät ovat suojassa maapedoilta.

– Kantaa on seurattu nyt 20 vuoden ajan. Viime vuonna pesintää yritti yhdeksän paria, tosin vain kuusi poikasta pääsi lentoon. Pesinnät tuhoutuvat usein jo alkuvaiheessa, ornitologi Pekka Rintamäki kertoo.

Häiriölle herkän haudontavaiheen jälkeen yksi poikaskuolleisuutta aiheuttava tekijä on pieniä kaakkurinpoikasia saalistavat suuret hauet, joita on hoitotoimena myös koitettu vähentää järviltä poikastuoton parantamiseksi. Alueella on tehty myös pienpetopyyntiä.

Pesimärauhaa lisääntymisaikana

Suurin osa Kaakkurijärvien Natura-alueesta on jo perustettu suojelualueeksi. Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä rajoitetaan ranta-alueilla liikkumista kaakkurin pesimäaikana. Myös luonnonsuojelulaissa on kiellettyä rauhoitettujen lajien ”yksilöiden tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.” Lisäksi kaakkurijärvien vesialueista vastaava Kankaantaan-Maatialan kalastusosakaskunta on erikseen kieltänyt verkkokalastuksen Kaakkurijärvillä.

Kaakkurijärvien Natura-alueen suojeluperusteena on juuri kaakkurikanta. Kaakkurikannan säilymisen edellytyksenä on luonnollisesti pesinnän onnistuminen.

– Kaakkuri ja Kaakkurijärvet ovat Nokian erikoisuus ja meidän on syytä olla linnuistamme ylpeitä, Rintamäki toteaa.

Pidetään siis yhdessä huolta, että kaakkuri esiintyy nimikkojärvillään myös jatkossa: vältetään liikkumista ranta-alueilla ja pidetään koirat kytkettyinä.

Karttakuva Kaakkurijärvien Natura-alueesta.
Maastokartassa jo perustetut luonnonsuojelualueet vihreällä vinoviivoituksella ja Kaakkurijärvien Natura-alue harmaalla.

Lisätietoja:

Anne Hirvonen, ympäristönsuojelusuunnittelija, Nokian kaupunki
anne.hirvonen@nokiankaupunki.fi
040 133 44 51

Pekka Rintamäki, ornitologi ja luontoasiantuntija
0400 690991

Avauskuva: Kaakkuri saa yhdestä kahteen poikasta, jotka ovat lentokykyisiä vasta noin 1,5 kuukauden ikäisinä. Kuva: David Karnå/Wikimedia commons (CC BY 3.0)

Edit 25.5.2023: Artikkeliin lisätty karttakuva Kakkurijärvien Natura-alueesta.