Peruskouluihin palataan erityisin turvallisuusjärjestelyin 14.5. alkaen, lukio-opiskelu jatkuu etänä


Valtioneuvosto on päättänyt purkaa perusopetukseen liittyvät rajoitteet terveysviranomaisten laatiman arvion pohjalta. Myös Nokian peruskouluihin palataan torstaina 14.5. alkaen ja samalla etäopetus päättyy. Nokian lukiossa opiskelu jatkuu etänä kevätlukukauden loppuun saakka.

Kouluissa noudatetaan pääsääntöisesti kevätlukukauden lukujärjestyksiä. Koulut tiedottavat poikkeamista huoltajia Wilma-järjestelmän kautta.

Kun koulut alkavat, turvallisuuteen kiinnitetään erityisen paljon huomiota.

”Noudatamme THL:n ja Opetushallituksen ohjeita ja suosituksia mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi ruokailut hoidetaan porrastetusti ja osin koululuokissa, jotta voimme toteuttaa tarvittavat turvavälit ja rajaukset ryhmien kohtaamisesta. Myös oppituntien pituuksia porrastetaan, jotta välitunneilla voidaan noudattaa rajauksia ryhmien kohtaamisesta”, kertoo johtava rehtori Kari Lähde.

Sairaana on jäätävä kotiin

Tartuntojen välttämiseksi kouluun ei saa tulla sairaana. Koronaan liittyviä oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet tai päänsärky. Mikäli lapsi sairastuu koulupäivän aikana, siirtyy hän aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajiaan.

Mikäli huoltajalla on huoli riskiryhmään kuuluvan lapsen tai perheenjäsenen terveydestä, tulee asiasta keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kouluun. Koulun henkilökunnan osalta riskiryhmään kuulumisen vaikutuksen työtehtävien suorittamiseen arvioi työterveyslääkäri.

Yhteistä kevätjuhlaa ei pidetä

Isoja yhteistilaisuuksia, kuten yhteistä kevätjuhlatilaisuutta, ei tänä keväänä järjestetä. Koulun päättäjäiset pidetään luokkakohtaisesti omassa luokassa. Koulutyö päättyy lauantaina 30.5.

Myös muita ylimääräisiä kokoontumisia vältetään. Esimerkiksi henkilökunnan tauot toteutetaan omissa tiloissa, ei yhteistapaamisina. Kokoukset pidetään etäkokouksina. Huoltajia kehotetaan pysymään pois koulusta, sillä muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulujen alueella tulee välttää.

Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.

Käsiä pestään tiheästi

Hygieniaan kiinnitetään erityisen paljon huomiota koulupäivien aikana. Saippuan ja käsidesin kovaan kulutukseen on varauduttu, ja jokaisessa luokassa on tarjolla molempia. Oppilaiden tulee pestä kädet aina kotona kouluun lähdettäessä. Ne pestään myös kouluun tullessa ja sieltä lähdettäessä, ruokailuun mentäessä ja tauoilta luokkiin tultaessa.

Koulukuljetukset pyritään järjestämään normaalisti, ja oppilaat kulkevat koulussa kevätlukukauden työjärjestyksen mukaisesti. Koulut tiedottavat erikseen mahdollisista vähäisistä poikkeuksista. Koulukuljetuksissakin oppilaiden on hyvä pitää etäisyyttä toisiinsa mahdollisuuksien mukaan.

”Suosittelemme kulkemista kouluun pyörällä, kävellen tai huoltajien kyyditsemänä, mikäli se on matkan ja huoltajien tilanteen puolesta mahdollista”, Kari Lähde toteaa.

Iltapäivätoiminta jatkuu

Alakoulujen iltapäivätoiminta jatkuu 14.5. alkaen ja vanhemmille on lähetetty kerhotarpeesta kysely. Toiminnassa noudatetaan samoja turvaohjeistuksia kuin opetuksessa.

”Kouluun paluu on juhlatapahtuma. Koulu on tärkeä yhteisö ja paluu sinne on merkki, että alamme ottaa askeleita kohti normaalia arkea. Toivotan kaikki lapset lämpimästi tervetulleeksi takaisin lähiopetusarkeen”, Lähde kertoo.

Koulut tiedottavat huoltajia tarkemmin koulukohtaisista järjestelyistä Wilma-viesteillä.

Lisätietoa:
Johtava rehtori Kari Lähde, 040 1334 797

Valtioneuvoston tiedote 29.4.2020: Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta.

Opetushallituksen ohje: Koronavirusepidemiasta johtuvia rajoituksia ja poikkeusjärjestelyitä puretaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 lukien.