Penttilänpuiston kaavoitus etenee – nokialaiset voivat vaikuttaa vastaamalla kyselyyn


Nokian kaupunki on käynnistänyt osayleiskaavan muutoksen, joka koskee keskusta-alueella sijaitsevien Penttilänpuiston, Kylmänojan puiston ja Vihnusrannan alueita. Osayleiskaavan muutos liittyy kaupunginvaltuuston päätökseen Nokian koulukiinteistöjen investointiesityksestä vuosille 2017-2023.

Kaksi isää kävelevät Penttilänpuiston hiekkatiellä. Heidän edessään kaksi tyttöä pyöräilee ja potkulautailee.

Kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2017, että Kankaantaan koulu ja Nokianvirran koulu yhdistetään yhtenäiskouluksi, joka rakennetaan Penttilänpuistoon. Samalla aloitettiin Penttilänpuiston yleiskaavan ja asemakaavan muutosten sekä alueen kokonaissuunnitelman valmistelu.

”Olemme julkaisseet kaupunkilaisille suunnatun kyselyn, jossa kerätään ajatuksia ja mielipiteitä niistä asioista, jotka Penttilänpuiston kaavoittamisessa tulisi ottaa huomioon. Kyselyssä olevaan karttaan voi jättää kommentteja esimerkiksi alustavista suunnitelmista, alueen nykyisistä tai tulevista palveluista ja käyttökohteista”, kertoo kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen.

Penttilänpuiston kysely on avoinna 18.3.2018 asti ja siihen voivat vastata kaikki alueesta kiinnostuneet myös Nokian ulkopuolelta. Kyselyn vastauksia käytetään apuna alueen kaavoitustyössä. Kyselystä saatua palautetta ja yleiskaavaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa, joka järjestetään 3.4.2018 klo 17.30–20.00 Nokia-salissa (Kylmänojankatu 3, Nokia).

Alustavan suunnitelman mukaan osayleiskaavaluonnokset asetetaan nähtäville toukokuussa. Luonnosvaiheen jälkeen laaditaan yleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville syksyllä 2018. Osayleiskaava on tavoitteena viedä kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kuluvan vuoden lopussa. Osayleiskaavan pohjalta laaditaan tarvittavat asemakaavat. Asemakaavat käynnistetään osin samanaikaisesti yleiskaavatyön kanssa.

Lisätietoja:
Nokian kaupunki, kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen, puh. 040 133 4266

Karttakysely
Osayleiskaavan nähtävillä oleva aineisto