Oppilaskuntien huippukokous tiistaina 30.3. 2021


Nuorisopalvelut järjestävät yhdessä opetuspalveluiden kanssa oppilaskuntien huippukokouksen. Vuosi sitten ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma järjestetään tänä vuonna täysin etätoteutuksena. 

Kaikkien koulujen budjeteista on lohkottu yhteinen 10 000 euron potti, joka jaetaan kouluille heidän hankehakemustensa perusteella. Koulujen rahasummat ovat laskettu oppilasmäärien mukaan ja hankehakemuksia on valmisteltu oppilaskuntien hallituksissa.

Oppilaat voivat siis hakea rahaa koulun käytettäväksi oppilaiden omiin ideoihin ja kouluviihtyvyyttä parantaviin asioihin. Tänä vuonna teemana on oppilaskuntien hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Tapahtumaan on kutsuttu kaikkien koulujen oppilaskuntien hallitukset, sekä ohjaavat opettajat. Paikalla on myös koulunuorisotyöntekijöitä. 

Tapahtumassa oppilaskuntien edustajat esittelevät omat hankkeensa, jonka jälkeen oppilaat saavat päättää rahojen jakamisesta. Tarkoituksena olisi, että koulut käyttäisivät saamansa summan vielä tämän kevätlukukauden aikana.