Opetus ja varhaiskasvatus järjestetään Nokialla Suomen hallituksen linjausten mukaisesti


Koronavirustilanteesta johtuen Suomen hallitus linjasi 16.3. opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämistä koko maassa. Linjaukset astuvat voimaan 18.3. ja jatkuvat 13.4. asti. Nokian kaupunki järjestää opetuksen ja varhaiskasvatuksen niiden mukaisesti.

Nokian perusopetuksen toteutus 18.3.-13.4.

  • Lähiopetusta annetaan ainoastaan niille 1. – 3. vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla ja jotka eivät pysty järjestämään lapsen hoitoa kotona.
  • Kriittisten alojen määritellyssä odotetaan hallituksen tarkempia linjauksia ja niistä tiedotetaan vanhempia heti kun mahdollista.
  • Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään niille lähiopetusta saaville oppilaille, jotka ovat toiminnan piirissä.
  • 4. – 9. vuosiluokkien oppilaiden opetus järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna oppilaan kotona. Koulut ohjeistavat oppilaita ja huoltajia opiskelutavoista ja opintojen suorittamisesta tiistain 17.3. aikana. Opiskeluunsa tukea tarvitsevien oppilaiden osalta varmistetaan, että tukiopetusta on tarvittaessa saatavissa lähi- tai etäopetuksena. Lähiopetus toteutetaan maksimissaan viiden oppilaan ryhmissä.
  • Oppilaalla on mahdollisuus saada kaupungilta tietokone käyttöönsä etäopetusjakson ajaksi, mikäli oppilaalla ei ole kotona käytettävissään älylaitetta opiskeluun. Lainakoneen osalta tehdään sopimus kaupungin ICT-palveluiden kanssa.

18.3. koulua käydään kaikissa muissa perusopetuksen yksiköissä, paitsi Vahalahden koulussa, jonka lähiopetusta saavat oppilaat opiskelevat Tottijärven koululla. Perusopetuksen palveluverkon tilapäisen supistamisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Tarvittaessa lähiopetuksessa olevien koululaisten opetusta keskitetään ja siitä tiedotetaan erikseen.

Nokian varhaiskasvatuksen toteutus 18.3.-13.4.

Esiopetus ja varhaiskasvatus toteutetaan normaalisti kuitenkin niin, että niiden huoltajien, jotka pystyvät järjestämään lapsen hoidon kotona, tulee näin tehdä.

Varhaiskasvatus on lähettänyt 17.3. perheille kyselyn kuluvan viikon sekä tulevan viikon (23. – 27.3.) hoidon tarpeesta. 30.3. alkaen hoidon tarpeen voi ilmoittaa Päikky-ohjelmassa.

Kaupungin asiakasmaksut

Nokian kaupunki on saanut lukuisia kyselyjä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä muista asiakasmaksuista. Kaupunki selvittää asiaa, ja odottaa siihen myös mahdollista valtakunnallista ohjeistusta. Maksuista ja niiden mahdollisista muutoksista tiedotetaan niin pian kuin mahdollista.