Nuorten aikuisten ja työikäisten kulttuuritarjonta esillä kulttuuripalveluiden asiakaskyselyssä


Nokian kaupungin kulttuuripalvelut kysyi tammikuussa kuntalaisten mielipiteitä kaupungin kulttuuripalveluista. Verkossa toteutettu asiakaskysely kohdistui erityisesti Nokian kaupungin järjestämiin, vuotuisiin kulttuuritapahtumiin ja näiden tapahtumien viestintään.

Mahdollisuus vaikuttaa kulttuuritapahtumien suunnitteluun kyselyn kautta sai vastaajilta myönteistä palautetta. Vastauksista nousi esiin sekä tyytyväisyys nykyiseen tarjontaan että toiveet uudenlaisista, omaleimaisista sisällöistä. Kulttuuritapahtumia toivottiin järjestettävän enemmän erityisesti työikäisille ja nuorille aikuisille. Taiteenlajeista toivotuimpia sisältöjä olivat mm. musiikki ja elokuvat. Myös korkeatasoisia vierailuesityksiä toivottiin useammassakin vastauksessa. Tapahtumapaikoista Poutunpuisto oli monen vastaajan mielessä.

Kulttuuripalveluiden toiminnan lisäksi kaupunkilaiset antoivat avoimissa vastauksissa palautetta myös paikkakunnan muusta kulttuuritarjonnasta. Saatu palaute käsitellään kulttuuripalveluiden lisäksi Kulttuuri-, kansalais- ja nuorisotoiminnan parlamentissa, sillä vastauksia voi hyödyntää esimerkiksi kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaa suunniteltaessa. Muutamia konkreettisia tapahtumatoiveita toteutetaan jo kevään Nokia-viikolla. Kysely palvelee myös uuden kirjasto- ja kulttuuritalon tapahtumien ja kulttuuritoiminnan suunnittelua.

Tapahtumien järjestämisen lisäksi kyselyvastaukset antavat suuntaa kulttuuripalveluiden viestinnän kehittämiselle. Kyselyyn vastanneet kertoivat saavansa tietoa kaupungin kulttuuripalveluista pääosin facebookista, sanomalehdistä ja kotiin jaetuista esitteistä. Painotuotteiden merkitystä pidettiin edelleen tärkeänä verkko- ja some-viestinnän rinnalla.

Nokian kaupungin kulttuuripalvelut kiittää kaikkia asiakaskyselyyn vastanneita. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin Nokia-suklaata, voittajille ilmoitetaan palkinnosta henkilökohtaisesti.