Nokian Vesi ja Essity Finland investoivat uuteen jätevedenpuhdistamoon


Nokian Vesi Oy ja Oy Essity Finland Ab ovat tehneet alustavan yhteistyösopimuksen jätevesien käsittelystä. Yhtiöt investoivat uuteen jätevedenpuhdistamoon, joka käsittelee sekä Nokian kaupungin yhdyskuntajätevedet että Essity Nokian tehtaalta muodostuvat jätevedet.

Nokian Vesi Oy rakentaa uuden jätevedenpuhdistamon sitä varten lohkottavalle tontille, jonka Essity Nokian tehdas myy Nokian Vedelle pehmopaperitehtaan tehdasalueen länsipäästä.

Aiemmin Nokian Vesi suunnitteli jätevedenpuhdistamon sijoittamista Koukkujärvelle, ECO3-kiertotalousalueelle. Siirtolinjojen rakentaminen kaupungin läpi Kullaanvuoresta Koukkujärvelle osoittautui ympäristövaikutusten arvioinnin sekä tarkentuneen suunnittelun myötä hankalasti toteutettavaksi ja merkittäviä kustannusriskejä sisältäväksi ratkaisuksi. ECO3-alueelle Nokian Vesi Oy sijoittaa yksikön, joka käsittelee lietteitä sekä biokaasulaitoksen rejektivedet.

”Uusi yhteistyösopimus Essityn kanssa mahdollistaa hyvän sijainnin, toimintavarman jätevesien siirtämisen sekä kustannustehokkaan kokonaisratkaisun uudelle kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle”, Nokian Veden toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen kertoo.

Uuden laitoksen suunnittelu perustuu Koukkujärvelle jo aiemmin suunnitellun jätevedenpuhdistamon tekniseen yleissuunnitteluun sekä Essityn jätevesistä aiheutuvaan lisäkapasiteetin tarpeeseen.

”Tämä on ympäristönäkökulmasta paras vaihtoehto, joka hyödyttää molempia osapuolia. Lisäksi pääsimme eroon aiemman ratkaisun jäteveden siirtolinjoihin liittyvistä kustannus- ja teknologiariskeistä. Nyt pääsemme jatkamaan puhdistamoprojektin eteenpäin viemistä toden teolla. Uuden laitoksen koekäyttöön päästään vuoden 2023 aikana, jos hanke etenee viivytyksettä”, Ilkka Laukkanen iloitsee.

Lisätiedot:
Ilkka Laukkanen
toimitusjohtaja, Nokian Vesi Oy
040 1404 201