Nokian uuden uimahallin suunnittelu edistyy


Nokian uuden uimahallin suunnittelu etenee aikataulussa. Valtuusto hyväksyi uimahallin tarvesuunnitelman ja päätti hallin paikasta kesäkuun kokouksessaan. Hankesuunnitelman valmistelu on aloitettu kesän aikana.

Nokian tulevan uimahallin hankesuunnittelu on aloitettu kesän aikana. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan alustavat viitesuunnitelmat, määritellään keskeiset talotekniset järjestelmät ja tarkennetaan kustannusarviota.

Nokian kaupungin sivistyslautakunta päätti keväällä, että Nokian uuden uimahallin hankesuunnittelun pohjaksi valitaan uimahallin tarveselvityksessä esitetty laajin vaihtoehto.

Uimahalli sijoittuu jäähallin viereiselle ulkoilualueelle, ja alueella on kesän aikana tehty maaperätutkimuksia. Arkkitehti on tilaohjelman perusteella luonnostellut uimahallin sisätilojen pohjaratkaisuja ja tilapalveluissa on pohdittu uuden hallin taloteknisiä järjestelmiä.

Käynnissä olevan hankesuunnittelun aikana ratkaistaan myös alueen liikennöintiin ja muuhun toimintaan liittyviä järjestelyitä Toiminnoista on käyty alustavia keskusteluja alueen toimijoiden kanssa.

Hankesuunnitelman on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä ja kaupunginhallitus käsittelee suunnitelman syksyn aikana.

Uimahallin tekninen suunnittelu käynnistyy vasta, kun hankesuunnitelma on hyväksytty. Uimahallin toteutussuunnittelu ajoittuu pääosin vuodelle 2024 ja rakentaminen vuosille 2025 – 2027.