Nokian Tehdassaaressa sijaitsevat Upofloorin toimitalo ja tehdaskiinteistö ovat siirtymässä Nokian kaupungin omistukseen


Upofloor Oy:n lopettaessa tehdastoimintansa Nokialla, siirtyvät Tehdassaaressa sijaitsevat toimitalo ja tehdaskiinteistö Nokian kaupungin omistukseen 17. kesäkuuta 2020 alkaen. Siirtyvä rakennuskanta on pinta-alaltaan noin 13 000 m2 ja sen ensimmäiset osat ovat valmistuneet 1800-luvun lopulla. Nykyisen kaavan mukainen käyttötarkoitus rakennuksille on ”muut teollisuuden tuotantorakennukset”.

Punatiilinen vanha rakennus Tehdassaaressa.

Nokian kaupungin tarkoituksena on selvittää, millaisia vaihtoehtoja rakennusten käytölle, hyödyntämiselle ja omistamiselle on tulevaisuudessa. Jo nyt tiedetään, että omistuksen siirtyminen edellyttää kaupungilta taloudellisia resursseja, eikä rakennuksia todennäköisesti tarvita kaupungin omaan ydintoimintaan.

”Vanhan rakennuskannan siirtyminen kaupungille sisältää taloudellisia riskejä, kuten ylläpitokustannuksia ja mahdollisia korjaus- ja investointikustannuksia. Kuitenkin kulttuurihistoriallisesti merkittävä Tehdassaari sisältää myös hienoja kehittämisen mahdollisuuksia. Eri vaihtoehtojen kartoittaminen voisi tapahtua perustettavan kiinteistökehityshankkeen kautta”, toteaa kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Kaupungin omistukseen tulevat rakennukset on aikanaan tehty Nokia-yhtiön käyttöön ja ne ovat merkittävä osa nokialaista teollisuushistoriaa.

Ensimmäisessä vaiheessa kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 12. elokuuta.

Omistuksen siirtymisen taustalla on vuonna 1989 tehty kauppakirja ja sopimus

Nokian kaupunki on aikanaan, 14.3.1989 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut 300 000 markalla Oy Nokia Ab:ltä Tehdassaaresta noin 28 500 m2 suuruisen määräalan. Kaupan kohteesta on muodostettu tontti 536-1-3-18.

Kaupan kohteena ollut määräala on ollut vuokrattuna Lattiakiinteistö Oy -nimiselle yhtiölle, (myöhemmin Upofloor Oy). Hallintaoikeus kaupan kohteeseen on ollut sidottuna maanvuokrasopimukseen. Kauppakirjan ehtojen mukaan kyseinen maanvuokrasopimus on siirtynyt määräalan kaupan myötä Nokian kaupungille vuokranantajan oikeuksineen ja vastuineen.

Kyseisessä vuokrasopimuksessa on ollut mm. vuokralaisen omistamaa rakennusta koskevia ehtoja. Upofloor siteeraa irtisanomisilmoituksessaan muutosvuokrasopimuksen ehtoa, jonka mukaan vuokralaisella ei ole velvollisuutta vuokra-ajan päättymisen jälkeen siirtää vuokralaisen omistamaa rakennusta pois, vaan se jää vuokranantajalle korvauksetta.

Nokian kaupungin tämänhetkisen käsityksen mukaan Upofloorin ilmoitus perustuu osapuolten keskinäisiin sopimuksiin ja on siten kaupunkia velvoittava.

LISÄTIEDOT
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, 040 133 4780

Kuva: Tehdassaaressa sijaitseva vanha punatiilinen rakennus, joka siirtyy kesällä 2020 kaupungin omistukseen.
Kaupungin omistukseen siirtyy pinta-alaltaan noin 13 000 m2 rakennuskanta, jonka vanhimmat osat ovat 1800-luvun lopulta. Rakennuksia on laajennettu myöhemmin monessa vaiheessa.