Nokian Tehdassaaren kiinteistökehittämisen suuntaviivat ratkaistaan tämän vuoden aikana


Nokian kaupungin omistukseen siirtyi viime kesäkuussa entinen Upofloorin tehdaskiinteistö. Kaupunki on sittemmin teettänyt Tehdassaaressa erilaisia selvityksiä ja kartoittanut kiinteistön käyttömahdollisuuksia. Kehittämisen vaihtoehtoina ovat joko kiinteistön myyminen tai kaupungin oma kiinteistökehittäminen. Päätöksenteko etenee vielä tämän vuoden aikana.

Tehdassaaren punatillinen rakennus, joka on ollut aiemmin Upofloorin käytössä.

Kiinteistön kehittämisellä voitaisiin elävöittää historiallista tehdasaluetta ja synnyttää sinne uusia työpaikkoja. Nyt laaditut selvitykset antavatkin suuntaviivoja kiinteistön tulevalle käytölle esimerkiksi yritys-, tiede- ja kulttuuritoimintaan. Myös asumisen mahdollisuutta on arvioitu yleisellä tasolla.

Alueen nykyinen kaava mahdollistaa teollisuus- ja varastointikäytön. Muut mahdolliset käyttötarkoitukset selviävät myöhemmin asemakaavan mahdollisessa laadinnassa.

Rakennuksille ei ole toistaiseksi löytynyt riittävää käyttöä kaupungin omaan toimintaan

”Haluamme nyt avata laajaa keskustelua eri vaihtoehdoista ja tavoittaa myös potentiaalisia kohteesta kiinnostuneita toimijoita. Kaupungin oman kiinteistökehittämisen mahdollisuuksia rajoittavat yleisesti heikko kuntatalouden tilanne ja Nokialla merkittävät investointitarpeet turvallisiin ja terveellisiin tiloihin, kuten kouluihin ja hyvinvointikeskukseen”, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo.

”Rakennukselle ei ole selvityksissä toistaiseksi löytynyt riittävää käyttöä kaupungin omiin tarpeisiin. Kaupungin ensisijaisena roolina alueella onkin vastata infrainvestoinneista”, Väätäinen painottaa.

”Parhaimmillaan vanhat, historialliset teollisuusrakennukset ja kiinteistökokonaisuudet ovat tarjonneet vahvan vetovoiman ja mahdollisuuden monipuolisille toiminnoille, joilla elävöitetään kaupunkikeskustoja”, tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen sanoo.

Tehdassaari on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja keskeinen osa Nokian pitkää teollista historiaa. Alueen mahdollinen kaavoitus voi edetä, kun kiinteistön tuleva käyttäjä ja käyttötarkoitus ovat selvillä. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan Tehdassaaren rakennusten arvot ja osa rakennuksista merkittäneen suojeltaviksi.

Kiinteistön muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen edellyttää mittavia investointeja

Nokian kaupungin omistukseen siirtynyt kiinteistö on pinta-alaltaan noin 13 000 m2. Sen ensimmäiset osat ovat valmistuneet 1800-luvun lopulla.

Kuntokatselmuksen mukaan pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kiinteistön ylläpidosta on kustannusarvioltaan vähintään 2,7 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Summa sisältää vain kiinteistökokonaisuuden säilymisen kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet. Kiinteistön vuotuiset ylläpitokustannukset ovat nykytilassa käyttämättömänä arviolta 300 000 – 350 000 euroa.

Rakennuksen muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi tiede- ja kulttuurikeskuskäyttöön, vaatii alustavan arvion mukaan investointeja noin 20 miljoonaa euroa. Tällaisen investoinnin kattamiseksi tulisi kiinteistön vuokran olla lähes kaksi miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarkoittaisi käytännössä noin 13 euron neliövuokraa. Kaupungille aiheutuu myös infrainvestointeja, kuten sillan peruskorjaus sekä alueen muun infran ja padon kunnostaminen.

Kiinteistökokonaisuutta käsitellään Nokian kaupunginhallituksessa tämän vuoden aikana. Mahdollisesta asemakaavan muutoksesta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422
tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen, 040 779 9184
Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala, 050 5834233

Uutisen kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere Oy