Nokian sosiaali- ja terveysasemalle on myönnetty Kuivaketju10-status


Nokian sosiaali- ja terveysasemalle on myönnetty rakentamisen aikainen RALA Kuivaketju10-status. Status on rakennuskohteelle myönnettävä puolueeton ja todennettu osoitus siitä, että sen rakentamisessa on noudatettu Kuivaketju10 -toimintamallia eli kohteessa on koko rakennushankkeen ajan kiinnitetty systemaattisesti huomiota kosteudenhallintaan.

Kuivaketju10-status myönnetään kohteelle tilaajan hakemuksesta, koska hankkeen toteuttaminen Kuivaketju10-toimintamallin periaatteiden mukaisesti on aina tilaajan päätös. Aie hakea statusta pitää kirjata Kuivaketju10-järjestelmään jo projektin perustamisvaiheessa. Toimintamallissa kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa tunnistetut riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa, ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla.

Arviointiraportissa on todettu muun muassa, että ”Sekä Nokian kaupungin että Sirate Group Oy:n kosteudenhallintakoordinaattoreilla on KHK FISE-pätevyys, mikä on antanut hyvän pohjan kosteudenhallintakoordinaattorina toimimiseen. Osapuolten välinen yhteistyö on dokumentoinnin perusteella kattavaa. Esimerkiksi aikataulun realistisuuden arviointiin ovat osallistuneet tilaaja, kosteudenhallintakoordinaattori, urakoitsija, suunnittelijat ja valvojat.”

Nokian sosiaali- ja terveysaseman pääurakoitsijana on toiminut Skanska Talonrakennus Oy ja tilaajana Nokian kaupunki. Kosteudenhallinnasta ovat vastanneet Nokian kaupunki ja Sirate Group Oy.

Kuivaketju10-statuksen myöntää Kuivaketju10-toimintamallin ylläpidosta ja kehityksestä vastaava Rakentamisen Laatu RALA ry. RALA ry on puolueeton suomalaisen rakennetun ympäristön laatua ja vastuullisuutta sekä rakennusalan läpinäkyvyyttä edistävä asiantuntijaorganisaatio.