Nokian sataman ja Edenin kylpyläalueen uuden asuinalueen suunnittelu etenee – visiona modernia elämää Pyhäjärven rannalle


Nokian satama-alueen ja Edenin kylpylähotellin uuden asuinalueen suunnittelu on edennyt asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheeseen. Viholassa sijaitsevalle, noin seitsemän hehtaarin alueelle on suunnitteilla uutta kerros- ja pientaloasumista noin 800 asukkaalle. Lisäksi satamarantaa kehitetään viihtyisäksi vapaa-ajanviettopaikaksi asukkaille ja matkailijoille. Asemankaavamuutosta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 22.6.2021.

Arkkitehtitoimiston havainnekuvan Nokian sataman ja Edenin alueen rantabulevardista, jossa ihmiset kävelevät kesäisenä päivänä.

Noin 1,5 kilometriä keskustasta sijaitsevalla satama- ja kylpyläalueella on Nokian kaupungin ja yksityisen maanomistajan CapMan Hotels II -rahaston Kiinteistö Oy Nokian Paratiisikatu 2:n maanomistuksia. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää matkailupalveluiden ja sataman toimintaedellytyksiä sekä lisätä alueen asukasmäärää, joka tukee samalla myös Edenin alueen palveluiden kehittämistä.

Kaavaehdotusta kehitetty palautteiden perusteella

Asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta asuinrakennuksille noin 29 000 k-m² ja kylpylähotellille noin 24 500 k-m². Kerros-, rivi- ja kaupunkipientalot sijoittuisivat kolmeen kortteliin ja niiden väliin jää piha- ja puistoalueita sekä pihakatuja. Kaavassa on lisäksi varattu mahdollisuus hotellitoimintojen kehittämiseen tulevaisuudessa.

– Suunnittelussa on alusta lähtien ollut tavoitteena varmistaa, että naapurikerrostalojen näkymät Pyhäjärvelle säilyvät uusien kerrostalojen väleistä. Uusien talojen ja kylpylähotellin väliin jää rannalle toriaukio, jossa kaupunkilaiset voivat järjestää esimerkiksi tapahtumia, sanoo Nokian kaupungin projektiarkkitehti Jorma Hakola.

Kaavamuutoksella muodostetaan satama- ja kylpyläalueelle uudet Paratiisiranta- ja Paratiisitori-nimiset kadut. Lisäksi Paratiisikadun, Viholankadun ja Nuijamiestentien risteykseen varataan katualuetta liikenneympyrää varten. Liikenneympyrällä varmistetaan liikenneturvallisuus käyttäjämäärien kasvaessa.

Arkkitehtitomiston havainnekuvassa on rakentuneena useita uusia kerrostaloja kylpylähotelli Edenin ympärille Pyhäjärven rannalle.
Arkkitehtitoimisto Aihio Arkkitehdit Oy:n näkemys Nokian satama- ja kylpyläalueesta rakentuneena. (Kuva: Aihio Arkkitehdit Oy)

Kävellen ja pyöräillen rantareittiä pitkin keskustaan

Nokian satama- ja kylpyläalueen asemakaavamuutos edistää kaupungin strategian toteutumista, jonka yhtenä tavoitteena on olla rantojen kaupunki. Satama-alueelle on suunniteltu rantaa mukaileva jalankulku- ja pyöräilytie sekä laitureita veneitä ja lauttoja varten.

– Ranta kunnostetaan edustavaksi ja kaupunkilaisten virkistykseen sopivaksi alueeksi. Jalankulku- ja pyöräilytietä pitkin on tavoitteena päästä tulevaisuudessa Edeniltä Nokian keskustaan tai etelän suuntaan aina Viinikanniemeen asti. Lisäksi rantaan mahdollistetaan satama-alueen palveluiden kehittäminen, kertoo Nokian kaupungin maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Visioissa urbaania asumista Pyhäjärven rannalla

Alueen yksityinen maanomistaja CapMan haluaa kehittää uudelle alueelle moderneja koteja, jotka tarjoavat yhteisöllistä järvenranta-asumista hyvällä sijainnilla eri elämäntilanteissa oleville asukkaille. Suunnitelmissa on rakentaa talojen keskelle puistomainen alue, leikkipihoja ja istutuksia, jotka luovat yhteisöllistä tunnelmaa.

– Nokian sataman ja kylpyläalueen sijainti on erinomainen niin Tampereella työssäkäyville kuin luonnonrauhaa rakastaville. Edenin kylpylähotellin, Viholan kauppakeskuksen sekä keskustan palvelut ovat lähellä ja julkinen liikenne takaa sujuvat kulkuyhteydet, sanoo CapManin partneri Pirjo Ojanperä.

Ojanperän mukaan CapMan tulee valitsemaan toteuttajakumppanit hankkeeseen asemakaavan valmistumisen yhteydessä, jotta toteutus voidaan käynnistää kaavan vahvistuttua.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen Nokian satama- ja kylpyläalueen asemakaavamuutos asetetaan nähtäville. Tämän jälkeen se etenee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi loppuvuonna 2021.

Lisätiedot:
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokian kaupunki, p. 044 486 1609
Jorma Hakola, projektiarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 050 395 8759
Pirjo Ojanperä, partneri, CapMan Oyj, p. 050 388 3306