Nokian Sahanrantaan uusi asuinalue – Nokianvirran varteen suunnitteilla koteja noin 1500 asukkaalle


Nokian kaupunki, Nokia Oyj ja JM Suomi Oy ovat neuvotelleet kiinteistökaupan esisopimuksen Sahanrannan alueesta, joka sijoittuu Nokian Kartanon itäpuolelle ja rajautuu Nokianvirtaan. Nokian Kartanon ympärille rakentuvalle asuinalueelle on suunnitteilla uutta asumista sekä monipuolista palvelutoimintaa. Lopulliset kiinteistökaupat on tarkoitus tehdä esisopimuksen mukaisesti, kun uusi asemakaava tulee lainvoimaiseksi. Kiinteistökaupan esisopimusta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 17.5.2022.

Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen ja maankäyttöjohtaja Kari Stenlund seisovat vanhojen punatiilisten kuorimorakennusten edessä Nokianvirran rannalla.
Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Niemisen (vas.) ja maankäyttöjohtaja Kari Stenlundin mukaan Nokianvirran varrelle rakentuva uusi asuinalue tiivistää kaupunkirakennetta ja tukee kaupungin strategiaa. (Kuva: Laura Niittymäki)

– Nokian Kartanon ympäristöön on suunnitelmissa rakentaa noin 1500 asukkaan monipuolinen asuinalue, joka sitoo yhteen Nokian keskustan sekä Viholan asuinalueen. Kaavoituksen käynnistämissopimuksen mukaisesti tavoitteena on rakentaa alueelle vähintään 60 000 k-m² uudistuotantoa, kertoo Nokian kaupungin maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Monipuolista asumista historiaa kunnioittaen

Nokian Kartanoon tukeutuvalle asuinalueelle rakennettaisiin kerros-, pien- ja rivitaloja. Kartanon ympäristöön rakennettavien uusien rakennusten huolellisella sijoittamisella varmistetaan Nokianvirran kulttuurihistoriallisen maiseman säilyminen. Alueella olevien vanhojen saha- ja hiertämörakennusten kokonaisuutta tutkitaan muun muassa kaupunkikulttuurin ja tapahtumien käyttöä varten huomioiden alueen teollisuushistoria ja siihen liittyvä kulttuuriperintö.

– Pääsemme kehittämään Nokialle ainutlaatuista aluetta, johon nivoutuu hienosti niin kaupungin kuin Nokia-yhtiön historia. Haluamme toteuttaa laadukkaan kokonaisuuden, jossa puistomiljöö, vanhat rakennukset ja uusi rakentaminen käyvät vuoropuhelua yhdistäen historian uuteen aikaan. Asukasanalyysillä varmistamme, että tuleva asukas on kehittämisen keskiössä koko kaavoitusprosessin ja rakentamisen ajan, sanoo JM Suomi Oy:n maanhankintajohtaja Markku Kemppainen.

Uusi asuinalue toteuttaa kaupunkistrategiaa

Sahanrannan suunnittelualueella on Nokian kaupungin ja Nokia Oyj:n maanomistuksia. Nokia Oyj on pääasiallisena maanomistajana kilpailuttanut rakennuttamiskumppanikseen JM Suomi Oy:n, joka on kiinnostunut ostamaan koko suunnittelualueen. JM Suomi Oy on osa JM–konsernia, jonka toiminnan pääpaino on asuntojen uudistuotannossa pääkaupunkiseuduilla ja isoissa kasvukeskuksissa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

– Kiinteistökaupan esisopimus on linjassa Nokian kaupunkistrategian kanssa, jossa korostetaan kaupungin pitkäaikaisen kasvun turvaamista aktiivisella maapolitiikalla. Kaupunkistrategian tavoitteena on kehittää monipuolisia ja kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuinalueita sekä kehittää ranta-alueita virkistyskäytölle ja asumiselle, sanoo Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen kiinteistökaupan esisopimus etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lisätiedot:
Mikko Nieminen, kaupunkikehitysjohtaja, Nokian kaupunki, p. 040 133 4780
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokian kaupunki, p. 044 486 1609
Markku Kemppainen, maanhankintajohtaja, JM Suomi Oy, p. 040 547 4907
Satu Harmaala, Asset Manager, Finland, Nokia Oyj, p. 040 508 5358

Karttarajaus uudesta asuinalueesta, joka rajautuu Nokianvirtaan, keskustaan ja Viholan asuinalueeseen.
Nokian Kartanon ympäristöön rakentuva uusi asuinalue sijoittuu Nokian keskustan ja Viholan asuinalueen väliin Nokianvirran varteen.