Nokian rantojen käytön vision tavoitteena laadukkaat ranta-alueet kaupunkilaisten käyttöön


Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi Nokian rantojen käytön vision kokouksessaan 7.12.2020. Rantojen käytön visio on suunnitelma taajama-alueiden rantojen monimuotoisesta hyödyntämisestä ja sen tavoitteena on lisätä kaupungin elinvoimaa ja ekologisuutta sekä ohjata maankäytön suunnittelua. Visioon sisältyvät mm. Pyhäjärven, Nokianvirran, Kuloveden ja Jokisjärven rannoilla sijaitsevat kulttuuri-, virkistys- ja luontokohteet.

SUP-lautailijat lipuvat jonossa kesäisenä päivänä Nokianvirran varrella.

– Nokian rantojen käytön visio on ollut nähtävillä kaupungin verkkosivustolla ja virastotalolla 3.6.-3.7.2020. Visiosta saapui kaupungille yhteensä 23 lausuntoa ja mielipidettä. Olemme laatineet näihin vastineet, jotka ovat luettavissa visioraportista, kertoo kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Fingerroosin mukaan visio ei ole oikeusvaikutteinen kaava, vaan on maankäytön suunnittelua ohjaava teemasuunnitelma, joka toimii jatkossa strategisen yleiskaavan ja muiden vireillä olevien ranta-alueita koskevien kaavahankkeiden taustamateriaalina.

Nokia on rantojen kaupunki

Rantojen käytön visiossa käsitellään Nokian keskustaajaman, Siuro-Linnavuoren ja Korvolan alueilla sijaitsevien järvien ranta-alueita. Selvitysalueella rantaviivan pituus on yhteensä noin 78 kilometriä. Koko Nokian rantaviivan pituus on noin 260 kilometriä.

Visiotyössä ranta-alueet on jaettu kolmeentoista keskeiseen kehitettävään alueeseen, jotka ovat Nokianvirta, Vihnusjärvi, Pitkäniemi, Vihola, Halkoniemi, Liukuslahti, Luoto, Melo, Knuutila, Ruutana, Siuro, Jokisjärvi sekä Alinenjärvi. Työ koostuu raportista, visiokartasta sekä kehitettäville alueille laadituista kohdekorteista. Näille alueille on määritelty tavoitetila ja niille on suunniteltu uusia palveluita täydentämään nykyisiä toimintoja.

– Rantojen käytön visiossa on suunniteltu esimerkiksi Nokianvirran varrelle viitoitettua rantareittiä, joka jatkuisi kylpylähotelli Edeniltä Tehdassaaren kautta Meloon asti. Pitkäniemen kupeessa olevalle Markluhdanlahden alueelle on taas ajateltu esteetöntä pitkospuureittiä sekä luonto-opasteita ja lintutornia, avaa maankäyttöjohtaja Kari Stenlund kehittämissuunnitelmia.

Lisätiedot:
maankäyttöjohtaja Kari Stenlund, puh. 044 486 1609
kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos, puh. 040 133 4235