Nokian Pitkäniemen sairaala-alueen kaavamuutos etenee – suunnitelmissa uudistunut ja viihtyisä asuinalue


Nokialla sijaitsevan historiallisen Pitkäniemen sairaala-alueen suunnittelu on edennyt asemakaavan muutoksen luonnosvaiheeseen. Pitkäniemen vanhoja sairaalarakennuksia muutetaan kaavoituksella asuinkäyttöön sekä mahdollistetaan uusien asuintalojen rakentaminen. Asemakaavamuutos on käynnistetty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aloitteesta.

Pitkäniementien päässä sijaitsevat Pitkäniemen vanhat valkoiset kivirakennukset. Tien päässä näkyy hallintolan vanha rakennus, jossa on korkea kellotorni.

Asemankaavaluonnosta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 23.11.2021. Lautakunnan asettaessa asemakaavaluonnos nähtäville, järjestetään nähtävilläoloaikana yleisötilaisuus verkkotapahtumana 15.12.2021 klo 17 alkaen. Liittymislinkki yleisötilaisuuteen julkaistaan Nokian kaupungin verkkosivuilla myöhemmin.

– Yleisötilaisuudessa esittelemme Pitkäniemen kaavaluonnosta sekä erilaisia taustaselvityksiä, kuten esimerkiksi alueen rakennetusta ympäristöstä ja luontoarvoista tehtyjä selvityksiä. Lisäksi käymme läpi kaavoituksen etenemisen aikataulua. Yleisöllä on mahdollista esittää kysymyksiä kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoille, kertoo kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Kaavahanke etenee Pitkäniemen miljöötä kunnioittaen

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pitkäniemen arvokkaan miljöön ja suojeltujen rakennusten säilyminen sekä alueelle jäävien kehitysvammahuollon kuntoutusyksiköiden asettuminen osaksi uudistunutta asumisen ja palveluiden kaupunginosaa.

– Pitkäniemen rakennukset ovat pääosin suojeltuja ja niiden muuttamista asuinkäyttöön tutkitaan asemakaavamuutoksessa. Kaavaluonnoksessa alueen itäosassa on uutta kerrostalorakentamista. Rakennusten väliin jää piha- ja puistoalueita sekä Pyhäjärven tuntumaan rantareitti, kuvailee maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Stenlundin mukaan uusi rakentaminen sovitetaan Pitkäniemen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, jolloin sekä alueen että rakennusten korjaamista ja täydennysrakentamista ohjaavat suojelumääräykset.

Pitkäniemen asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä suunnitelmasta, jonka jälkeen laaditaan asemakaavaehdotus vuonna 2022.

Ainutlaatuiseen ympäristöön historiaa kunnioittava asuinalue

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtämässä Pitkäniemen sairaalaan sijoittuneet psykiatrian toiminnot Tampereelle Tays Keskussairaalan yhteyteen, minkä seurauksena merkittävä osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistuksessa olevasta Pitkäniemen sairaala-alueen rakennuskannasta tyhjenee.

– Alueen alkuperäiset rakennukset tyhjenevät, kun niissä olevat aikuispsykiatrian toiminnot siirtyvät Kauppiin alkuvuonna 2024. Käyttöömme jäävät vain alueen lounaisosan uudisrakennukset, joissa kehitysvammahuolto jatkaa toimintaansa, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kiinteistöpäällikkö Saara Vänskä.

Vänskän mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin visioissa uusi asuinalue on viihtyisä ja houkutteleva ajanviettopaikka paitsi alueen asukkaille, myös siellä vieraileville. Asuntojen lisäksi alueelle on visioitu ravintola- ja majoitustoimintaa, pieniä putiikkeja sekä monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.

Lisätiedot:
Johanna Fingerroos, kaavoitusarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 040 133 4235
Saara Vänskä, kiinteistöpäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, p. 045 678 2034