Nokian Pitkäniemen sairaala-alueen kaavaehdotus nähtäville – suunnitelmissa vehreä asuinalue Pyhäjärven rannalle


Nokialla sijaitsevan historiallisen Pitkäniemen sairaala-alueen suunnittelu on edennyt asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheeseen. Pitkäniemen vanhoja sairaalarakennuksia muutetaan kaavoituksella asuinkäyttöön sekä mahdollistetaan uusien asuintalojen rakentaminen. Asemakaavamuutosta valmistellaan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pitkäniemen arvokkaan miljöön ja suojeltujen rakennusten säilyminen sekä alueelle jäävien kehitysvammahuollon kuntoutusyksiköiden asettuminen osaksi uudistuvaa asumisen ja palvelujen kaupunginosaa.

– Alueen itäosaan on suunnitteilla uusia asuinkerrostaloja, jotka sovitetaan Pitkäniemen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suojelumääräykset ja alueelle laadittu uusi rakentamistapaohje määrittävät alueen sekä rakennusten korjaamista ja täydennysrakentamista, sanoo Nokian kaupungin kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Fingerroosin mukaan Pyhäjärven rannan viheralueet on kaavaehdotuksessa merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueen osaksi. Viheralueita erikoispuineen ja -pensaineen on hoidettava niin, että ainutlaatuisen alueen arvo ja luonne säilyvät.

Historiaa kunnioittava asuinalue Pyhäjärven rantamaisemiin

Pirkanmaan hyvinvointialue on siirtämässä Pitkäniemen sairaalaan sijoittuneet psykiatrian toiminnot Tampereelle Tays Keskussairaalan yhteyteen, minkä seurauksena merkittävä osa Pirkanmaan hyvinvointialueen omistuksessa olevasta Pitkäniemen sairaala-alueen rakennuskannasta tyhjenee.

– Pitkäniemen rakennukset jäävät pois käytöstä, kun niissä olevat aikuispsykiatrian toiminnot siirtyvät Kauppiin vuoden 2024 alussa. Hyvinvointialueen käyttöön jäävät vain luoteisosan uudisrakennukset, joissa kehitysvammahuolto jatkaa toimintaansa, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen kiinteistöpäällikkö Saara Vänskä.

Vänskän mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää Pitkäniemen uudella asemakaavalla muodostuvien kiinteistöjen myynnin vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on luoda viihtyisä asuinalue, joka on houkutteleva ajanviettopaikka sekä alueen asukkaille että vierailijoille. Asuntojen lisäksi alueelle on visioitu ravintola- ja majoitustoimintaa, pieniä putiikkeja sekä monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.

Asemankaavaehdotusta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 31.10.2023. Pitkäniemen asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta. Tavoitteena on viedä valmis asemakaava hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2024.

Lisätiedot:
Johanna Fingerroos, kaavoitusarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 040 133 4235
Saara Vänskä, kiinteistöpäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue, p. 045 678 2034