Nokian lasten parlamentin täysistunnossa puhuttivat kouluruoka ja tulevat koulurakennukset – myös ympäristökysymykset ja eriarvoisuus nousivat tänä vuonna esille


Nokian kaupungin lasten parlamentti piti täysistunnon maanantaina 15. huhtikuuta. Tilaisuudessa oli mukana 4.–6.-luokkaisia lapsia kaikista nokialaisista alakouluista. Lasten laatimiin kysymyksiin oli vastaamassa ja heidän kanssaan keskustelemassa sekä viranhaltijoita että poliittisia päättäjiä. Täysistunnossa käsiteltiin useita lasten ehdottamia teemoja tulevista koulurakennuksista jätteiden lajitteluun sekä nettiyhteyksien parantamisesta välituntien leikkivälineisiin.

Lasten parlamentin juontajat katsovat papereitaan ja puhuvat mikrofoniin.

 

Oppilaita askarruttivat täysistunnossa runsaslukuisesti kouluruokaan liittyvät kysymykset. Valinnanvaraa toivottiin niin salaatteihin, jälkiruokaan kuin pääruokiin. Oppilaiden mukaan kouluruoan laadussakin voisi olla parannettavaa. Harjuniityn koululaiset kysyivät, voisiko koulussa tarjota päivittäin sekä liha- että kasvisruokaa.

”Aiheesta on myös hiljattain tehty valtuustoaloite. Kaupunki selvittääkin parhaillaan, mitä sekä kasvis- että liharuokavaihtoehdon tarjoaminen tarkoittaisi käytännössä. Kaupungin ruokapalvelut valmistelevat kaikille oppilaille lähetettävää kyselyä kouluruoasta”, kertoo Nokian kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela.

Viime aikoina laajasti lapsia ja nuoria mietityttänyt ilmastonmuutos näkyi Nokian täysistunnossa myös kierrätykseen liittyvissä kysymyksissä. Oppilaat toivoivat nykyistä enemmän mahdollisuuksia lajitella jätteitä. Kaupungin tavoitteena onkin lisätä kierrätysastetta ja siihen liittyvä kartoitus on käynnissä kaupungin kiinteistöissä.

Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamalli koskee koko kaupunkia

Viholan koulun oppilaiden kysymys koski oppilaiden eriarvoisuuden ehkäisemistä. Kaupunki pyrkii lisäämään yhdenvertaisuutta esimerkiksi tarjoamalla kaikille lapsille varhaiskasvatusta sekä lapsille suunnatuilla maksuttomilla harrastusmahdollisuuksilla.

Oppilaille esiteltiin täysistunnossa myös Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamallia, joka on hiljattain käynnistetty Nokialla. Se perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kehittämistoiminta koskee kaikkia kaupungin palveluja ja kaupungin päätöksentekoa.

”Unicefin toimintamalli auttaa meitä edistämään lapsen oikeuksien toteutumista ja siinä sitoudumme kehitystyöhön kaikkien nokialaisten lasten parhaaksi. Tavoitteena on myös parantaa lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan myös kehittämistyöhön”, sivistysjohtaja Pauliina Pikka kuvailee.

 

Lasten parlamentin täysistunto

 

Parlamentin täysistunnot pidetään keväisin

Nokian lasten parlamentti on 4.–7.-luokkalaisista koostuva ryhmä, jossa nokialaiset lapset pääsevät vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin sekä järjestämään tapahtumia toisille lapsille. Parlamentin täysistunto pidetään kerran vuodessa keväisin, ja sen tavoitteena on saada lasten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

”Lapset ajattelevat usein eri kantilta kuin aikuiset, ja meidän mielestä jokainen näkökulma pitää ottaa huomioon. Lapset ovat tämän maapallon tulevaisuus, joten kyllä meitä pitää kuunnella. Lapsilla on hyviä ideoita”, kiteyttävät lasten parlamentin jäsenet Eva ja Anni lasten osallistumisen ja lasten parlamentin merkityksen.

”Nokialla on lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen pitkät perinteet. Osallistumaan kannustaminen on myös ennaltaehkäisevää työtä, ja sen avulla saadaan lapset opettelemaan vastuunottoa itsestään ja omasta lähiympäristöstään”, sanoo nuorisokoordinaattori Ulla Taponen.

Oppilaiden kysymysten lisäksi myös virkamiehet ja päättäjät tuovat täysistuntoon kysymyksiä lapsille. Tämän vuoden täysistunnon ryhmätöissä pohdittiin esimerkiksi tietotekniikan käyttöä opetuksessa. Kaupungin tietohallinto selvitti siinä oppilaiden näkemyksiä aiheesta.

Lisätiedot:

Lasten parlamentti:
Ulla Taponen
nuorisokoordinaattori,
lasten parlamentin ohjaaja
040 8443 992

Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamalli:
Anette Lehtonen
varhaiskasvatuksen suunnittelija,
lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
040 1334345

Kuvat: Roni Lehto