Nokian kuntalaiskyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa palvelujen kehittämiseen


Nokialaisille suunnattu kuntalaiskysely on avattu verkossa. Vastausaikaa on 13.9. klo 21 saakka. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa kaupungin palvelujen kehittämiseen. Yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan Nokia-aiheisia yllätyspalkintoja.

Kuntalaiskysely toteutetaan nyt jo kolmannen kerran. Edellisinä vuosina siihen on saatu yli 1000 vastausta.

Tämä vuosi poikkeaa aikaisemmista kyselyvuosista erityisesti koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Koronasta on seurannut kuntalaisille erilaisia rajoitteita ja muutoksia. Myös kaupunkiorganisaatio on joutunut ponnistelemaan palveluiden tuottamisessa uudenlaisessa tilanteessa.

Kysymykset ensimmäisellä sivulla koskevat tavanomaista tilannetta ennen poikkeusoloihin siirtymistä. Poikkeusolojen palvelutuotannon arviointi tapahtuu liitesivulla kaksi. Vastauksia toivotaan kaikenikäisiltä nokialaisilta omakohtaisen kokemuksen pohjalta.

Kuntalaiskyselyn vastauksista julkaistaan yhteenveto Nokian kaupungin verkkosivuilla. Tiivistelmä tuloksista toimitetaan kaupungin johdolle, palvelualueille ja luottamuselimille. Tulokset ovat käytettävissä ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

Poikkeavan tilanteen vuoksi kysely toteutetaan ensimmäistä kertaa vain verkossa. Siihen voi vastata sujuvasti myös kännykällä.

Vastaa kuntalaiskyselyyn 2020.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Terttu Haataja
040 779 9007 tai etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi